Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråktal

Skapad 2018-02-07 20:46 i Vessigebroskolan Falkenberg
Matematik med bråktal i åk 3.
Grundskola 3 Matematik
Vi kommer nu i några veckor att arbeta med bråktal.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • rita, namnge och se samband i enkla bråk (bild och hur du skriver bråket med siffror).
 • kunna storleksordna och jämföra bråk.
 • förklara matematiska begreppen täljande och nämnare (begreppsförmåga). 
 • visa förståelse för att en hel kan se ut på olika sätt och delas upp i olika delar.
 • Lösa enklare problem med bråk: läsa, förstå, välja strategi/metod, redovisa lösning och förklara hur du tänker (analys förmåga, kommunikativ förmåga).

 

Bedömning - vad och hur

Jag vill se att du kan:

 • rita/måla enkla bråktal i figur, skriva bråktal, visa sambandet mellan bild och bråktal.
 • namnge, jämföra och storleksordna bråk?
 • hantera enkla problem med bråk? (läsa, förstå, välja metod, visa lösningar).

 

Detta kommer jag att göra genom att:

 • följa ditt arbete i par och grupp.
 • följa ditt självständiga arbete under lektionerna.
 • lyssna till dina tankar och funderingar i samtal.
 • avläsa dina resultat på diagnoser och utvärderingsuppgifter.

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • Ha gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • arbeta med gemensamma uppgifter.
 • Använda oss av praktiskt material.
 • Arbeta enskilt och i par i matematikboken och med stenciler. 
 • Göra övningar på IPad för att träna och befästa kunskapen. 
 • vi tränar på att läsa och förstå problemuppgifter, hitta lösningsstrategier/metoder och att redovisa lösningar. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: