Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd

Skapad 2018-02-07 22:14 i Hedens skola Öckerö
Grundsärskola 1 – 9 Slöjd
Vi ska göra olika arbeten där vi tränar på olika redskap, material och slöjdbegrepp.

Vi kommer att träna på att planera och utvärdera sitt arbete.

Eleven kommer att arbeta med både trä-, metall- och textilslöjd.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Målet är att alla ska, med handledning, kunna:
- Planera ett arbete från idé till färdigt arbete
- Mäta och rita
- Arbeta efter enkla beskrivningar/instruktioner, muntliga och/eller skriftliga och färdigställa sitt arbete
- Kunna använda de vanligaste redskapen och verktygen
- Lära sig olika slöjdbegrepp
- Ta ansvar för sitt arbete
- Göra en enkel värdering av sitt arbete

Vi tränar förmågan att: planera ett arbete, använda redskap, ta ansvar, följa olika arbetsbeskrivningar och instruktioner, se olika material och teknikers möjligheter

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att :

- planera, genomföra, värdera och ta ansvar för ditt arbete
- hantera lämpliga verktyg och redskap
- följa arbetsbeskrivningar och muntliga instruktioner
- värdera arbetsprocessen

Vi kommer att titta på hur du arbetar på lektionerna

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att mäta, rita och använda olika redskap och verktyg
Använda olika slöjdbegrepp
Handledning
Träning av planering och dokumentation
Mycket kommer att bli: se, prova och göra

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner. Hur de benämns och används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-6
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg, och hur de kan läsas och följas.
  Sl  1-6
 • Slöjdföremålens funktion och betydelse, till exempel som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-6
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel bomull och svenska träslag.
  Sl  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet slöjd, för att till exempel beskriva slöjdföremål och utvärdera arbetsprocesser.
  Sl  1-6
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap. Hur de benämns och används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas och följas.
  Sl  1-3
 • Slöjdföremålens funktion och betydelse, till exempel som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och några träslag.
  Sl  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet slöjd, för att till exempel beskriva slöjdföremål.
  Sl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att formge och framställa olika typer av slöjdföremål och i att arbeta med givna redskap, verktyg, och material.
  Sl  E 6
 • Eleven kan också medverka i att använda någon given hantverksteknik.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet och någon miljöaspekt medverkar eleven i att välja material och tekniker i slöjdarbetet.
  Sl  E 6
 • Eleven bidrar till dokumentationer av arbetet.
  Sl  E 6
 • Utifrån undersökningar av egna och andras slöjdföremål bidrar eleven till resonemang om hur föremålens färg, form och material påverkar uttryck och funktion.
  Sl  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Sl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: