Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gör din röst hörd!

Skapad 2018-02-08 10:42 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Vi kommer att lära oss att skriva insändare. Vi lär oss vad som är typiskt för genren, läser insändare och skriver egna. Samt lär oss vad argument och åsikter är och var man hittar dessa texter.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Uttrycka sina åsikter kan man göra på många sätt. Du ska nu få lära dig är att skriva insändare. Vi kommer att börja med att läsa insändare och diskutera hur de är uppbyggda. Ni kommer skriva en insändare samt ge varandra respons på era klasskamraters insändare. I TTELA får insändaren vara max 1000 tecken. Ni ska hålla er till detta, eftersom ni ska ha möjligheten att faktiskt skicka in er insändare till tidningen om ni så önskar.

Innehåll

Ditt arbete kommer att bedömas utifrån:

 • hur väl din text fungerar som en insändare
 • du formulerar dig då du skriver
 • hur du anpassar språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • hur väl du ger respons på texter

Under lektionerna kommer vi att:

 • läsa insändare
 • lära oss vad som är typiskt för insändare
 • skriva egen insändare
 • ge respons på kamraternas insändare

Ur kursplanen

Uppgifter

 • Nyhetsnotis

 • Häfte insändare

 • Skriva en insändare tillsammans

 • Insändare - förberedande uppgift

 • Egen insändare

 • Nyhetsartikel

 • insändare

 • Skriv en insändare!

 • Ge kamratrespons!

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Kunskapskrav

Texten

F
E
C
A
Språklig variation
Eleven når inte kunskapskraven för E.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation och enkel textbindning.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation och utvecklad textbindning.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation och välutvecklad textbindning.
Texttyp
Eleven når inte kunskapskraven för E.
Eleven kan skriva olika slags texter med i huvudsak fungerande anpassning till texttyp.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt väl fungerande anpassning till texttyp.
Eleven kan skriva olika slags texter med väl fungerande anpassning till texttyp.
Språkliga normer
Eleven når inte kunskapskraven för E.
Eleven kan skriva olika slags texter med i huvudsak fungerande anpassning språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt väl fungerande anpassning språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med väl fungerande anpassning språkliga normer och strukturer.

Kamratrespons

F
E
C
A
Ge respons
Eleven når inte kunskapskraven för E.
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad.
Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad.
Få respons
Eleven når inte kunskapskraven för E.
Eleven kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: