👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

pedagogisk planering arabis VT18 V17-22

Skapad 2018-02-08 13:08 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Pedagogisk planering för elever som har modersmålsundervisning i Mölndals Stad.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Målet med undervisningen är att du: Utveckla din förmåga att läsa, förstå och tolka fakta och skönlitterära texter så att du kan sedan berätta skriftlig med egna ord. Utvecklar din förmåga att uttrycka dig båda skriftligt och sammanhang. använder arabiska som ett medel för din språkutveckling och ditt lärande.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa, skriva, tala och samtala

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Konkretiserade mål för eleven

.Samtala och diskutera olika texter i grupp och skriva korta sammanfattningar.

.Att skriva egen berättelse genom att följa språkliga regler, struktur, innehåll och variation.

.Att arbeta med läsförståelse-förförståelse och frågor kring texter.

.Att läsa olika fakta och skönlitterära texter.

.Att bekanta sig med texters struktur och språkbruk.

 

 

 

 

 

 

 

Undervisning och arbetsmetoder.

Vi kommer att arbeta i små grupper med olika texter(att förstå och tolka texter).

Vi kommer att se film och diskutera innehållet.

Vi kommer att träna på att skriva olika typer av texter samt arbeta med struktur och språkbruk.

 

 

Eleven har uppnått målen när...

 .Använd lämpligt ordförråd.

.Att förstår och tolka arabiska texter samt att urskilja texters budskap båda det uttalade och sådant som står mellan raderna.

.Din förmåga att använda grammatiska regler, stavningsregler, ordföljd och interpunktion.

.Att producera egna skönlitterära texter.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
  Ml  7-9