Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä VT 17 En 8 Prime Time 2 - kapitel 4 & 5b: Animals and nature, M.S

Skapad 2018-02-08 13:49 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Texter och ord och fraser- Chapter 1 film, fraserr, adverb+ övriga glosor från kapitlet Chapter 3- musik, fraser, genitiv+ övriga glosor som finns i texterna.
Grundskola 8 Engelska
Texter och ord och fraser som har bland annat med djur, natur och possessiva pronomen att göra

Grammatik- Possessiva pronomen

Innehåll

JÄ HT 2017 En 8 Prime Time 2 - kapitel 1 & 3

1. Mål för elev

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift

2. Genomförande 

Kapitel 4 & 5b i Prime Time 2- texter, grammatik och ordkunskap. Du ska lära dig de fraser, grammatik och glosor som ingår i texterna och som finns i övningsboken. 
Grammatik: Possessiva pronomen ( s. 50-51 + 55-56 i övningsboken.) Sid 114-115 i textboken
Grammatik: Påhängsfrågor ( s.71-72 i övningsboken) Sid 129 i textboken.

 • Läxförhör, arbete under lektionerna samt ett skriftligt prov. 
 • Hörförståelse där du får återge skriftligt innehåll som handlar om djur eller natur.  
 • Läsförståelse som handlar om djur och natur.
 • Ett skriftligt prov där du behandlar ord och fraser inom temat för kapitlen och visar på förståelse för possessiva pronomen och påhängsfrågor.

3. Bedömning

 • kunna välja strategi samt agera utifrån budskap och instruktioner för att förstå innehållet i lättillgängliga texter

 • kunna välja strategier för att förbättra interaktionen och i olika genrer skriftligt uttrycka dig.

4. Innehåll

 • Kommunikationens innehåll

  • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

  Lyssna och läsa

  • Talad engelska och texter från olika medier.
  • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.

   

  Tala, skriva och Samtala

  • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  •  

4. Kursplanemål

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Matriser

En
LPP skriva, lyssna, läsa

--->
--->
--->
Förstå
Eleven kan i talad engelska och i lätt-tillgängliga texter uppfatta:
Exempel: Du förstår majoriteten av den givna informationen muntligt och skriftligt, men saknar en del väsentliga detaljer. Tydliga detaljer
Exempel: Du förstår majoriteten av den givna informationen muntligt och skriftligt på en detaljerad nivå, vilket du också lyckas förmedla. Väsentliga detaljer
Exempel: Du kan på detaljnivå återberätta, förklara och redogöra för muntlig och skriftlig information. detaljer
Skriva
Eleven kan välja strategier för att förbättra interaktionen och i olika genrer skriftligt uttrycka sig:
Exempel: Du använder uttryck och grammatik vi arbetat med mestadels korrekt. Du kan formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande med hjälp av possessiva pronomen och påhängsfrågor. Enkelt och begripligt
Exempel: Du använder uttryck och grammatik vi arbetat med mestadels korrekt, samt med en relevans som visar att du är bekväm med att använda dem i språket. Du använder ett varierat ord- och frasförråd med hjälp av t.ex. possessiva pronomen och påhängsfrågor. Tydligt och med visst flyt
Exempel: Du använder uttryck och grammatik vi arbetat med på ett bekvämt sätt som skapar relevans och variation. Du visar ett stort och avancerat ord- och frasförråd med hjälp av possessiva pronomen och påhängsfrågor. Innehållet beskrivs och förklaras utförligt. Tydligt och med flyt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: