👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trelleborg

Skapad 2018-02-08 14:04 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Vi ska arbeta med vår kommun Trelleborg och ta reda på om Trelleborgs historia och nutid.
Grundskola 1 – 3 Svenska SO (år 1-3) Bild
Vi ska lära oss en massa om vår kommun Trelleborg. Vi ska också lära oss hur man gör en karta och hur man läser den.

Innehåll

Vad du ska lära dig:

Du ska kortfattat kunna berätta om Trelleborgs historia.

Du ska känna till några historiska platser i Trelleborg.

Du ska känna till Axel Ebbe och några av hans verk som finns i Trelleborg.

Du ska kunna nämna några olika kyrkor i Trelleborg.

Du ska kunna berätta om några stora arbetsplatser i Trelleborg.

Du ska veta hur man gör en karta och känna igen några karttecken.

Hur vi ska arbeta med området:

Vi ska läsa och se film om Trelleborg.

Vi ska i smågrupper skriva och rita om olika platser i Trelleborg.

Vi ska utifrån elevernas frågor ta reda på fakta om olika platser i Trelleborg.

Vi ska gå på stadsvandring samt besöka Ebbehallen.

Vi ska arbeta praktiskt och bygga olika modeller av Trelleborg.

Vi ska titta på olika kartor och träna på att avläsa dem.

Vad som ska bedömas:

Det du skriver och ritar.

Det du kan berätta om Trelleborg förr och nu.

Modellen du/ni bygger.

Hur du kan använda och läsa av kartor.

Hur det ska bedömas:

genom diskussioner

genom redovisning av grupparbete

genom arbetet med en modell av någon plats i Trelleborg

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3