👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Project Animal

Skapad 2018-02-08 14:16 i Almunge skola Uppsala
Ett arbete där eleverna skriver enklare texter på engelska.
Grundskola 4 Engelska
Ett stadieövergripande tema mellan årskurs 3, 4 och 8 där ni kommer att få ta del av varandras arbeten som på något sätt har en koppling till djur.

Innehåll

I det här projektet kommer du att få skriva en faktatext om ett djur. Du kommer att skriva texten på engelska och du kommer att skriva tillsammans med en klasskompis.

När arbetet är klart så kommer det att sättas upp i matsalen tillsammans med arbeten gjorda av elever från elever i årskurs 3 och 8 så att övriga skolan kan få se vad ni åstadkommit i detta gemensamma tema. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
  En  C 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  En  C 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6

Matriser

En
Project Animal

Det här kan eleven inte än
Det här kan eleven
Söka och använda information
Söka efter information efter ett djur och sedan använda informationen för att skapa en egen text.
Skriva på engelska
Skriva en faktatext om ett djur på engelska. För att vara godkänd behöver texten vara formulerad på ett sådant sätt så att en engelsktalande person skulle kunna läsa och förstå.