👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 4A kapitel 4-5

Skapad 2018-02-08 15:35 i Gamla Förslöv F-6 Båstad
Sammanfattning Matteborgen 4A, ht
Grundskola 4 Matematik
Matteborgen 4a I kapitel 4 och 5 arbetar vi med multiplikation och division, men även tabeller och diagram.

Innehåll

Syfte

Din förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang,

Konkretisering av mål

MULTIPLIKATION OCH DIVISION:

 • Du förstår hur addition och multiplikation hör ihop
 • Du kan multiplicera med hela tiotal och hundratal, t ex 5 x 60 och 5 x 600
 • Du kan multiplicera tal som 3 x 47 och 2 x 536
 • Du förstår hur multiplikation och division hör ihop
 • Du kan använda kort division, t ex 84/4 och 396/3
 • Du kan välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift

TABELLER OCH DIAGRAM:

 • Du kan hämta fakta ur tabeller
 • Du kan ordna fakta i en tabell
 • Du kan läsa av och förstå stapeldiagram
 • Du kan rita stapeldiagram.

Centralt innehåll

Sannolikhet och statistik

 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Taluppfattning och tals användning

   

  Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal i huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare.
 •  
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

 

Tidsperiod

vecka 2- 7

 

Undervisning:

 • Gemensamma genomgångar och gruppövningar. 
 • Praktiska övningar.
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 4A. 
 • Par- eller grupparbete.
 • Mattespel och kluringar.
 • Färdighetsträning och problemlösning.
 • Diagnoser till varje kapitel. 
 • Matteprov

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • kunna förstå hur addition och multiplikation hör ihop
 • kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal, t ex 5 x 60 och 5 x 600
 • kunna  multiplicera tal som 3 x 47 och 2 x 536
 • kunna förstå hur multiplikation och division hör ihop
 • kunna använda kort division, t ex 84/4 och 396/3
 • kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift
 • kunna hämta fakta ur tabeller
 • kunna ordna fakta i en tabell
 • kunna läsa av och förstå stapeldiagram
 • kunna rita stapeldiagram.

 

Matriser

Ma
Matteborgen 4A kapitel 4-5

Träna mera
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Din förmåga att
Du ska förstå hur addition och multiplikation hör ihop, samt kunna använda dig av begreppen multiplikation och division för att lösa problem i vardagliga situationer (behärska beräkningar).
 • Ma
Du har god förståelse för begreppen multiplikation och division, och kan göra enkla beräkningar inom båda begreppen.
Du har mycket god förståelse för begreppen multiplikation och division, och använder lämpliga metoder för att utföra effektiva beräkningar. Du funderar alltid över svarets rimlighet.
Din förmåga att
kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal, t ex 5 x 60 och 5 x 600
 • Ma
Du kan för det mesta multiplicera med hela tiotal och hundratal.
Du kan multiplicera med hela tiotal och hundratal.
Din förmåga att
kunna multiplicera tal som 3 x 47 och 2 x 536 med hjälp av mellanled.
.
Du kan för det mesta multiplicera med hjälp av mellanled.
Du kan multiplicera med hjälp av mellanled.
Din förmåga att
kunna använda kort division, t ex 84/4 och 396/3
Du kan för det mesta använda kort division.
Du kan för det mesta använda kort division.
Din förmåga att
kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift
Du väljer för det mesta rätt räknesätt för att lösa en textuppgift.
Du kan välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift.
Din förmåga att
kunna hämta fakta ur tabeller
Du kan för det mesta hämta fakta ur tabeller.
Du kan hämta fakta ur tabeller.
Din förmåga att
kunna ordna fakta i en tabell
Du kan för det mesta ordna fakta i en tabell.
Du kan ordna fakta i en tabell.
Din förmåga att
kunna läsa av och förstå stapeldiagram
Du kan för det mesta lösa av och förstå stapeldiagram.
Du kan läsa av och förstå stapeldiagram.
Din förmåga att
kunna rita stapeldiagram.
Du kan rita ett stapeldiagram.
Du kan rita ett stapeldiagram.