👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft syns inte, finns det då?

Skapad 2018-02-08 15:37 i Nolskolan Ale
Arbete med luftens sammansättning, hur lufttrycket påverkar oss samt med luftföroreningar och hur vi arbetar med dessa.
Grundskola 5 Fysik Kemi Biologi
Här kommer du att få lära dig massor om luft. Hur kan det ta plats fast det inte syns? Väger luft någonting? Hur kan ett flygplan lyfta och flyga? Vad är lufttryck?

Innehåll

Syften för arbetsområdet

Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att använda och utveckla kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i kemi har betydelse.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med kemins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.

Bedömning för arbetsområdet

Följande förmågor kommer att bedömas:

Eleven ska utveckla sin förmåga att genomföra systematiska undersökningar

Eleven ska utveckla sin förmåga att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan

Centralt innehåll för arbetsområdet

Vi kommer att arbeta med följande centrala innehåll:

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Fy Bi Ke
Luft och tryck

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Genomföra systematiska undersökningar i kemi
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Aspekt 2
Eleven kan använda kemins begrepp för att beskriva och förklara kemiska samband i naturen
Eleven kan föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft.