Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassisk musik 9D

Skapad 2018-02-08 19:45 i Torpskolan Lerum
Grundskola 8 – 9 Musik

Klassisk musik är något som finns runt om dig mer än vad du antagligen vet. Du kommer att upptäcka att det är många låtar som du känner igen. Nu kommer du få reda på lite mer om några av de mest kända låtarna och kompositörerna. Vi kommer göra en resa över 500 år på endast tre timmar och du kommer att få spela en glädjens sång :D

Innehåll

Centralt innehåll

Innehåll

Utgångspunkten kommer vara att det finns mycket klassisk musik omkring dig. Du kommer att få lära dig namnet på de stora epokerna och kommer då  att fokusera på tre nyckelord - när, var och hur. Den kunskap du har med dig från SO-undervisningen kommer ge dig kopplingar till händelser i samhället.

- Två föreläsningslektioner samt repetitions- och övningslektion
- En spellektion med fokus på att spela melodi.
- Skriftligt prov i helklass: På en lagtid - Datum ännu inte bestämt.

Provet påminner om det prov som du skrev i 8:an om Rockens historia, så det är viktigt att du har bra koll på hur du ska förbereda dig. Det handlar då bl a om att resonera om  musikens funktion och vilken betydelse den haft för samhälle och individer (se matris).

Du förbereder dig för provet genom att:
- läsa kunskapskraven i matrisen och bedömning från åk8.
- fundera på hur det gick i 8:an och orsaken till det (vilket kunskapskrav behöver du fokusera extra på). Du kommer få igen ditt prov från 8:an.
- utveckla dina anteckningar i "anteckningstabellen" och lära dig vilka olika funktioner som musik haft under åren samt också vilken betydelse musik har och har haft på samhälle och individer,

- Du kommer också på provet få tidsbestämma (från vilken epok)  en "okänd"  klassisk låt,
så lyssna på låtarna som vi lyssnat på lektionen för att öva dig.
- Träna på att känna igen olika instrument när du hör dem.


Material: (finns i Google Drivemappen: Musik 9d)
- Mina anteckningar från genomgångarna
- "Anteckningstabell" där du själv skriver in under genomgångarna.
- Tankekartan (Beskriva, tycka, motivera) för att utveckla din beskrivning av det du hör
(denna kommer du också få ha med under provet)
- Dokument med länkar till de låtar som spelats under föreläsningarna och också till "övningslåtar".


Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9
 • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
  Mu  7-9
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
  Mu  7-9

Matriser

Mu

Musikens sammanhang och funktion

Omdömen
Eleven kan ge enkla omdömen om andras musicerande
Eleven kan ge utvecklade omdömen om andras musicerande.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om andras musicerande.
Lyssna - beskriva
Eleven kan i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Eleven kan i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Eleven kan i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Lyssna - instrument
Eleven kan med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Eleven kan med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Eleven kan med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Musikens funktion
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner.
Musikens betydelse
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om vilken betydelse musiken har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om vilken betydelse musiken har och historiskt har haft för individer och samhällen
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om vilken betydelse musiken har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: