Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och funktioner 9B VT2018

Skapad 2018-02-08 21:06 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Här har du de mål vi arbetar mot under vårens första del.
Grundskola 9 Matematik
Samband och funktioner stöter vi ofta på i vardagen; hur ändras yttertemperaturen?, vilket mobilabonnemang ska jag välja?, kan man få mängdrabatt om man köper fler? och så vidare. Detta kan visas i diagram och koordinatsystem, och med matematiska formler.

Innehåll

Du har nått målet när du kan

  • Egenskaper hos olika slags funktioner.
  • Tolka färdiga och rita egna grafer.
  • Beskriva linjära funktioner matematiskt.
  • Förstå och behärska vad proportionalitet innebär
  • Förstå och korrekt använda begrepp som t.ex. x- och y-axel, koordinater, talpar, värdetabell, graf, origo, växande, avtagande
  • Värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang.
  • Förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet.

Så här jobbar vi

Genomgångar

Arbete i Z-boken kapitel 4.3 - 4.6

Laboration

Aktiviteter 

Begrepps och kapiteltest måndag v. 11

Prov på ovan kapitelavsnitt v. 12 torsdag

Vad kommer att bedömas?

  • Hur väl du förstår de begrepp som tas upp i kapitlet
  • Hur väl du kan lösa problem i vardagen med hjälp av samband och diagram
  • Hur väl du kan förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlen.

 

Matriser

Ma
Matematik åk 7-9, Generell bedömningsmatris

F
E
C
A
**Förmågan att: Formulera och lösa PROBLEM, värdera valda strategier och metoder.*
Visar någon förståelse för problemet, väljer metod som bara delvis fungerar.
Förstår nästan problemet helt, väljer metod som fungerar.
Förstår problemet och väljer metod som fungerar samt presenterar en fullständig lösning.
Förstår problemet, ser samband och väljer lämplig metod samt presenterar en generell fullständig lösning.
**Förmågan att: Använda och analysera matematiska BEGREPP och samband mellan dem.**
Presenterar ett svar utan redovisad tankegång.
Presenterar ett svar med en tankegång som dock är ofullständig. Språket är begripligt och möjligt att följa men är företrädesvis vardagsspråk.
Redovisningen är mestadels klar och tydlig men kan vara knapphändig. Det matematiska språket är acceptabelt men med vissa brister. Språket är välstrukturerat och tydligt och eleven använder ett matematiskt språk.
Redovisningen är välstrukturerad, fullständig och tydlig. Det matematiska språket är korrekt och lämpligt. Är aktiv och engagerad, bidrar med egna ideèr och lösningsförslag.
**Förmågan att: Välja och använda lämpliga METODER**
Visar någon förståelse för problemet, väljer metod som bara delvis fungerar.
Förstår nästan problemet helt, väljer metod som fungerar.
Förstår problemet och väljer metod som fungerar samt presenterar en fullständig lösning.
Förstår problemet, ser samband och väljer lämplig metod samt presenterar en generell fullständig lösning.
**Förmågan att: Föra och föra MATEMATISKA RESONEMANG**
Överväger inte svarens rimlighet.
Överväger svarens rimlighet men drar inte korrekta slutsatser.
Överväger svarens rimlighet drar delvis korrekta slutsatser.
Överväger svarens rimlighet och drar korrekta slutsatser.
**Förmågan att: KOMMUNICERA MATEMATISK.**
Deltar ej i diskussioner. Presenterar ett svar utan redovisad tankegång.
Deltar något i diskussioner. Presenterar ett svar med en tankegång som dock är ofullständig.
Följer och prövar andras resonemang. Redovisningen är mestadels klar och tydlig men kan vara knapphändig. Det matematiska språket är acceptabelt men med vissa brister.
Tar del av andras argument och för diskussionen framåt. Bemöter andras åsikter på ett konstruktivt sätt. Redovisningen är välstrukturerad, fullständig och tydlig. Det matematiska språket är korrekt och lämpligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: