Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Bygga

Skapad 2018-02-09 07:54 i Tallbackens förskola Knivsta
Projektstruktur - Reggio Emilia inspirerat arbetssätt.
Förskola
Projekt i en Reggio Emilia inspirerad förskola # Struktur och stöd för reflektion/analys under projektets gång

Innehåll

Projekt: 

 

Reflektionsfrågor - Hur tolkar vi?

 • Vad är det barnen intresserar sig för i sitt utforskande?

 • Barnen är intresserade av storlek, höjd, mängd.
 • Matematik och fysik.
 • Färger.

 

 • Vilka frågor tror vi att de undersöker?

 • Barnen undersöker fysik och grundläggande matematik.
 • Hur högt kan jag bygga innan det rasar? Hur långt kan jag bygga?
 • Kan jag blanda olika material när jag bygger?

 

 • Vilka material och verktyg verkar stödja barnen i deras utforskande?

 • Klossar av olika storlekar, material, former, färger mm.
 • Möjligheter att bygga och spara bygget.

 

Analyser - Vilka slutsatser drar vi?

 • Vad är det barnen återkommer till som är möjligt att utforska?

 • Hur högt kan jag bygga innan det rasar?
 • Vilka klossar är "bäst" att bygga med?
 • Hur långt kan jag bygga med alla klossarna?
 • Varför går det inte att bygga med vissa klossar?

 

 • Vilka förmågor har barnen fått möjlighet att utveckla?

 • Koordination.
 • Samarbete.
 • Konflikthantering.
 • Matematiskt tänkande.
 • Logiskt tänkande.

 

 • Till vilka mål i Läroplanen kan vi koppla barnens lärande?

 • 2.2 Utveckling och lärande
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn:

 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

 

 • Vilka nya nyfikenhetsfrågor har väckts hos pedagogerna?

 • Vad kan vi erbjuda för mer material att bygga med?
 • Varför rasar barnen sitt bygge?
 • Varför rasar de yngre barnen de äldres byggen?
 • Kan vi ordna någonstans där byggen kan stå kvar?

 

Framåtsyftande planering:

 • Hur planerar vi och utmanar barnens lärande? Hur går vi vidare?

 • Vi utmanar barnen att bygga högre, längre.
 • Pedagogerna inspirerar barnen genom att bygga tillsammans.
 • Vi tar fram nya byggnadsmaterial.
 • Vi erbjuder icke färdigt material att använda.

 

 

 • Daglig pedagogisk scenografi lärare/barngrupp - Vem? Vilka? Hur? Var? Material? När?

 • Barnen delas in efter intresse.
 • Olika pedagoger är med vid olika tillfällen.
 • Barnen bygger under ordnade aktiviteter och vid fria aktiviteter.
 • Barnen bygger i alla olika rum på avdelningen.
 • Barnen bygger under hela dagen.
 • Materialet finns framme och byts ut efterhand.
 • Byggen fotograferas och dokumenteras.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: