Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Idrott & Hälsa År 2

Skapad 2018-02-09 09:14 i Ljungbyskolan Falkenberg
Grundskola 3 Idrott och hälsa
I idrottsämnet ingår många olika moment där du kommer få utveckla din motorik och kroppsuppfattning. Du kommer få öva din balans,koordination, styrka och kondition. Vi kommer även att jobba med hur man kan utföra olika aktiviteter så säkert som möjligt och öva samarbete. Under terminen kommer vi vara både inomhus och utomhus och du har fått eller kommer att få pröva på olika lekar, danser och friidrottsgrenar, redskapsbanor, gå i simskola och prova på orientering.

Innehåll

Syfte- förmågor & kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen syftar till att eleven utvecklar allsidiga rörelseförmågor.

Eleven ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur den påverkar sin hälsa genom livet.

Bedömning-Vad & Hur

Jag kommer bedöma:

 • Hur eleven behärskar de grovmotoriska grundformerna
 • Delaktig i samtal om ämnet idrott och hälsa
 • På vilket sätt du deltar i lekar,danser och spel

Undervisning & Arbetsformer

 • Dans & rörelse
 • Lekar & samarbetsövningar
 • Olika bollspel
 • Orientering
 • Simskola
 • Muskel & konditionsstärkande övningar
 • Redskapbanor
 • Friidrott
 • Samtal om kropp och hälsa

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: