Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

elever utformar hinderbana

Skapad 2018-02-09 11:21 i Kärna fritidshem Kungälv
Grundskola F – 1 Idrott och hälsa
Eleverna ska vara delaktiga i att utforma en säker hinderbana

Innehåll

Eleverna har gått en hinderbana, som Jennifer, VFU, planerat. Efteråt samtalade de med henne om vad de tyckte var roligt. Några elever ska planera en ny hinderbana tillsammans med henne. I samband när vi pratar om vilka redskap som behövs kommer säkerheten att beröras. Eleverna ska bygga upp hinderbanan och instruera sin kamrater. Under vårterminen kommer fler elever i årskurs 1 att få möjlighet att planera andra hinderbanor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: