Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion VT 18 - Kristendom, Judendom och Islam

Skapad 2018-02-09 12:12 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Religion, Kristendom, Judendom och Islam
Grundskola 5 Religionskunskap
Alla människor har någon gång funderingar kring hur de skulle vilja att livet borde vara, hur livet bör levas och vad som är viktigt att göra här i livet. Religionskunskapsämnet har som utgångspunkt människans frågor om livet - livsåskådning. Vi ska få veta lite mer om hur man ser på frågor om livet utifrån Kristendom, Judendom och Islam.

Innehåll

Innehåll

Arbetsområdet  kommer att ta upp följande

 • världsreligioner
 • kristendom
 • judendom
 • islam

Vi kommer att arbeta med detta arbetsområde under veckorna 8-13.

Vad ska vi lära oss

Du ska få lära dig mer om kristendom, judendom och islam. Vi kommer att jobba med de olika religionerna och få reda på mer om hur man tror på en eller flera gudar. Olika tankar om livets ursprung, mening och mål, vad som är rätt och fel, ont eller gott. Ämnet ska ge ökad förståelse för såväl egna som andras religioner och livsåskådningar. 

Vi kommer att jobba med följande förmågor

 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

 Hämtade från Läroplanen Lgr11 sidan 

Ord och begrepp

Krönika, ärkebiskop, reformation, bannlysning, katolicism, latin, protestantism, avlatsbrev, jordebok, riksföreståndare, knekt, här, självständigt land, arvrike och Nya tiden. 

Arbetssätt

 • gemensamma genomgångar i helklass
 • läsa faktatexter som vi tagit fram
 • enskilt arbete i arbetshäfte 
 • se faktafilm från Sli.se
 • gemensamma diskussioner i helklass eller mindre grupper
 • korta läxor i form av förarbete och efterarbete
 • uppdrag i elevspel.se

Så får eleverna visa sina kunskaper

 • genom att delta aktivt i det dagliga arbetet på lektionerna såväl skriftligt och muntligt som aktivt lyssnande
 • muntliga diskussioner och resonemang i helklass och i mindre grupper

Bedömningsmatris

Se matris i religion under kunskaper, matriser. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: