Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext om däggdjur

Skapad 2018-02-10 09:17 i Ingaredsskolan Alingsås
Eleverna jobbar med beskrivande texter och ska skriva faktatexter om däggdjur.
Grundskola 6 Biologi Svenska
I svenska arbetar vi kontinuerligt med olika texttyper och turen har denna gång kommit till faktatext, som är en beskrivande text. kommer Det är denna gång ett samarbete mellan svenska och biologi då faktatexterna kommer att handla om däggdjur.

Innehåll

Arbetsområde:

Du kommer att få arbeta med faktatexter om däggdjur som tillhör texttypen beskrivande texter. 

Konkreta mål:

Du ska kunna:

- ta ut det viktigaste ur en faktatext, 

- använda dig av ämnesspecifika begrepp så som begreppen klassifikation, levnadssätt, förökning, förekommer mm,

- söka och välja ut fakta ur minst två tillförlitliga källor och skriva källhänvisningar,

- skriva faktatexter om två olika däggdjur (minst ett ska leva i Sveriges natur)

Bedömning:

Det som kommer att bedömas är din förmåga att:

- ta ut det viktigaste ur en faktatext,

- söka efter fakta och samla i ett sexfältssystem,

- värdera olika källors tillförlitlighet, 

- göra källhänvisningar,

- använda dig av ämnesspecifika begrepp, 

- skriva faktatexter om två olika däggdjur (minst ett ska leva i Sveriges natur)

 

Undervisning:

I undervisningen kommer du att få:

- diskutera hur en faktatext är uppbyggd,

- läsa faktatexter,

- lyssna till faktatexter,

- samtala kring vad som är en tillförlitlig källa och hur man kritiskt granskar denna, 

- söka information från olika källor,

- skriva två egna faktatexter om djur,

- samla information enligt ett sexfältssystem,

- titta på film

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
  Bi  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  A 6

Matriser

Sv Bi
Faktatext om däggdjur

Skriva

 • Gr lgr11   kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
På väg att nå målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Faktatext
Söka, välja ut och sammanställa information från olika källor. Helhetsbedömning.
 • Bi  A 6
 • Sv  A 6
Jag kan tillsammans med en vuxen söka information i böcker och på internet och kan med hjälp av en vuxen sammanställa detta i ett sexfältssystem.
Jag kan söka information i böcker och från internet och kan sammanställa detta i ett sexfältssystem.
Jag kan söka information från olika källor ex faktaböcker, uppslagsverk och hemsidor. Jag kan sammanställa detta i ett sexfältssystem.
Jag kan effektivt söka information från olika källor ex faktaböcker, uppslagsverk och hemsidor. Jag kan sammanställa detta i ett sexfältssystem.
Struktur (uppbyggnad, berättarperspektiv, textbindning, egna meningar)
 • Sv  A 6
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva en text där strukturen går att följa, jag berättar så att andra förstår och jag skriver ibland egna meningar.
Jag kan skriva en text där strukturen går att följa, jag skriver ofta egna meningar.
Jag bygger upp en egen struktur så att min text inte liknar de texter jag sökt fakta ifrån. Jag skriver egna varierade meningar.
Jag bygger upp en egen struktur så att min text inte liknar de texter jag sökt fakta ifrån. Jag skriver egna, korrekta och varierade meningar.
Innehåll (viktig information)
 • Sv  A 6
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva en text med väsentlig information.
Jag kan skriva en text med den mest väsentliga informationen.
Jag kan skriva en text där all väsentlig informations finns med.
Jag kan skriva en text där all väsentlig information finns med. Jag beskriver detaljer och ger tydliga exempel. Det finns en tydlig struktur.
Begrepp
Skriver med egna formuleringar och ämnesspecifika begrepp.
 • Bi  A 6
 • Sv  A 6
Skriver av text från böcker eller nätsidor. Saknar ämnesspecifika begrepp.
Använder egna formuleringar och några ämnesspecifika begrepp.
Skriver med egna formuleringar, utvecklade beskrivningar och ämnesspecifika begrepp.
Skriver med egna formuleringar, välutvecklade beskrivningar och ämnesspecifika begrepp.
Värdera källor
Kunna värdera olika källors tillförlitlighet
 • Bi  A 6
 • Sv  A 6
Du kan med en vuxens hjälp välja två tillförlitliga källor.
Du kan välja två tillförlitliga källor.
Du kan välja två tillförlitliga källor och berätta varför du valde dessa.
Du kan resonera kring källors tillförlitlighet och berätta varför du väljer källor och väljer bort andra.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: