Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och luft

Skapad 2018-02-11 12:41 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola 4 Kemi
Vilka ämnen är vatten uppbyggt av? Var kommer regnvattnet ifrån? Vad är bubblorna i läsk för något? Hur kan regn bli förorenat?

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

Vi lär oss fakta om luft och vatten genom läromedlet "Koll på NO", experiment och filmer.

Mål för arbetsområdet:

 • Skillnaden på sötvatten och saltvatten, och var i världen vi hittar olika sorters vatten
 • Vattenmolekylens uppbyggnad
 • Vattnets former: fast, flytande och gas
 • Vattnets kretslopp
 • Vattnet i vardagen
 • Luftens egenskaper och sammansättning

Centrala begrepp:

atom

molekyl

flytande

fast gas

avdunsta

vattenånga

frysa/stelna

kondensera

smälta

gas

koldioxid

syre

väte

grundvatten

Så här kommer arbete att bedömas:

Vi avslutar området med ett prov.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Vatten och luft

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Söka information
 • Ke  E 6
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet Faktasökning om luft från olika källor.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Faktasökning om luft från olika källor
Använda information
 • Ke  E 6
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget. Göra tankekarta med hjälp av hittad fakta och skriva en kort faktatext om luft.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget Göra tankekarta med hjälp av hittad fakta och skriva en kort faktatext om luft.
Kemiska sammanhang
 • Ke  E 6
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp. Materias uppbyggnad med atomer och molekyler. Vattenmolekylen. NO-provet.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp. Materias uppbyggnad med atomer och molekyler. Vattenmolekylen. Skillnaden mellan ett grundämne och ett annat ämne. NO-provet.
Luft & vatten, fotosyntes & förbränning
 • Ke  E 6
Du kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten. Vattens olika former, sötvatten/saltvatten. Vatten som lösningsmedel. Luftens egenskaper NO-provet
Du kan även föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning. NO-provet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: