Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solsystemet-planeter

Skapad 2018-02-11 18:29 i Pysslingen Förskolor Raus Förskola Pysslingen
Förskola

Vi kommer att prata om planeter i vårt solsystem, titta på bilder, rita egna planeter, måla, skapa med hjälp av olika material, sjunga sånger.

Innehåll

Vad jobbar vi med?

Universum, rymden och vårt solsystem

Varför jobbar vi med det? Syfte?

Vi har sett ett intresse hos en del av barnen om rymden och vår värld. Detta är något som vi ville lyfta för alla barnen i gruppen och göra de delaktiga.

 Hur kommer vi jobba med det?

Sång & Musik: Att sjunga sånger om rymden och planeterna

Natur, samhälle och teknik: Att lära känna vårt solsystem och planeterna. Vi låter barnen upptäcka och utforska olika naturvetenskapliga fenomen. Vi åker på utflykter. Vi går till biblioteket och söker i faktaböcker. Vi kommer att göra olika experiment luft, vatten, ljus och ljud.

Bild: Att rita bilder och skapa olika saker som vi pratar om i Temat. Vi låter barnen skapa med olika typer av material och tekniker. Vi kommer att göra vårt eget solsystem och bygga våra egna rymdraketer.

Språk: Att samtala och kommunicera tillsammans med barnen om rymden. Alla barn kommer eftersom förmåga skriva själva eller försöka.

Matematik: Att använda oss av matematiska begrepp och låta barnen förkroppsliga olika begrepp med hjälp av kroppen.

 

 

Hur gick det? (Fyll i reflektionsfrågorna nedan.)

Vilka förmågor har utvecklats hos barnen?

Vad visade barnen intresse för i aktiviteten/projektet?

Vad har vi sett för behov?

Hur ska vi utmana barnen vidare?

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: