👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Författarbesök Camilla Lagerqvist - åk 5

Skapad 2018-02-11 19:56 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 5 Svenska

Innehåll

Tidsperiod

v. 7 - v. 11

Konkretisering av mål

Vi tränar på att läsa med flyt, olika läsförståelsestrategier samt samtala och diskutera i grupp där vi reflekterar utifrån böckernas innehåll kopplat till våra egna erfarenheter.

Undervisning - så här gör vi

Vi kommer att läsa flera olika böcker av Camilla Lagerqvist med olika genre. Vi diskuterar böckerna och arbetar med olika  läsförståelsestrategier. Vi skriver också bokrecensioner. I slutet av arbetsområdet kommer vi att få träffa Camilla Lagerqvist där hon berättar om sina böcker, hur det är att vara författare och så får vi ställa frågor som vi förberett till henne.

Bedömning - dessa förmågor kommer att bedömas

Du visar att du kan läsa med flyt genom att läsa högt för en vuxen, använda olika läsförståelsestrategier genom ett läsförståelsetest samt diskutera och samtala genom olika diskussioner.

Redovisning - Du redovisar dina kunskaper genom att:

Du redovisar genom att läsa minst en bok och göra en bokrecension på den, deltar aktivt i diskussioner kring både läsförståelsestrategier och reflektionsfrågor.

 

 

Uppgifter

 • Läsupplevelse I kungens spår

 • Läsupplevelse I kungens spår

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Författarbesök Camilla Lagerqvist - åk 5

Rubrik 1

Träna mer
Grundläggande kvalitet
Högre kvalitet
Utmärkt kvalitet
Läsa med flyt
Du behöver träna mer för att kunna läsa med flyt och använda läsförståelsestrategier på ett fungerande sätt.
Du läser med flyt och använder för det mesta läsförståelsestrategier som fungerar.
Du läser med gott flyt och använder läsförståelsestrategier som fungerar bra.
Du läser med inlevelse och mycket gott flyt och använder läsförståelsestrategier som fungerar väldigt bra.
Läsförståelse
Du behöver vuxenstöd för att förstå vad du läser.
När du sammanfattar eller svarar på frågor om texten visar du att du för det mesta förstår vad du läser.
När du sammanfattar eller svarar på frågor om texten visar du att du förstår vad du läser.
Du visar mycket tydligt att du förstår vad du läser genom att du ger mycket tydliga svar på frågor om texten.
Läsupplevelse
Du behöver vuxenstöd för att beskriva hur du upplever det du har läst.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva din upplevelse om läsningen.
Du kan beskriva din upplevelse om läsningen ordentligt.
Du kan på ett detaljerat och noggrant sätt beskriva din upplevelse om läsningen.
Samtala
Du deltar inte i samtalet.
Du deltar aktivt i samtalet genom att t ex ställa frågor och framföra dina egna åsikter.