Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi, material och deras egenskaper

Skapad 2018-02-12 14:27 i Sunnerstaskolan Uppsala
Material och dess egenskaper, källsortering samt magnetism.
Grundskola 2 NO (år 1-3) Samhällskunskap
Vi ser många olika saker omkring oss. Vad är de gjorda av? Vilka egenskaper har materialet? Hur kan det materialet källsorteras och återvinnas? Vad är energi? Hur kan vi lära oss att förbruka mindre energi och få en hållbar utveckling?

Innehåll

Undervisningens innehåll

 

 • experiment som visar hur energi kan omvandlas
 • hur olika material kan källsorteras
 • vad är energi och hur kan vi spara energi?
 • hållbar utveckling 

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • prata om och undersöka olika material såsom trä, plast, metall, papper, tyg och glas och hur de kan sorteras
 • analysera bilder
 • arbeta i grupp och enskilt
 • se på film
 • experiment 
 • arbeta med materialet Pantresan och Energifallet F- 3 (Naturskyddsföreningen)
 

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt och under lektionerna kommer du att få visa vad du lärt dig genom att:
- rita och skriva i din NO-bok.
- genomföra, förklara och dokumentera praktiska moment. 
- delta i gemensamma diskussioner.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  Fy  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  Fy  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  Sh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  Fy   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  Fy   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Fy   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: