Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering vt -18, Teknikmålet, Tor

Skapad 2018-02-12 15:16 i Frejaparkens förskola Svedala
Förskola
Vår beskrivning av arbetet kring teknikmålet.

Innehåll

Mål:

Teknikmål:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. (Lpfö 98, Reviderad 2016)

Uppnåendekriterier för strävansmålet

  • Använda sig av olika tekniker i skapandet av bild och text.
  • Skapa och beskriva en händelse från inledning, mitt till avslut.
  • Utveckla sin kreativitet och medvetenhet i uttryck av bild och text.

 

Frågeställning utifrån strävansmålet:

Hur kan en berättelse konstrueras utifrån barnens egna ord, bilder och fantasi och bli en helhet?

 

 

 

 Nuläge: Vi vill ta tillvara och utveckla barnens engagemang och nyfikenhet för Pelle Svanslös  och alla de olika karaktärerna i sagan.

 

 

 

 

Metoder för att nå målet:

Använda Pelle Svanslös och de övriga  karaktärerna och deras egenskaper i sagan som ett verktyg i arbetet.

Dokumentera barnens egna ritade bilder och deras fantasifulla uttryck som ett komplement till sagans karaktärer.

Jobba i mindre grupper där vi får reflektera och bygga vidare på varandras ord, egna berättelser och ritade bilder.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: