👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse

Skapad 2018-02-12 15:50 i Jutarumsskolan Halmstad
Ett idématerial till Skolverkets "Nya språket lyfter". Ett bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för årskurs två. Materialet bygger på konkreta undervisningsförslag med olika observationspunkter och diagnosmaterial.
Grundskola 1 – 2 Svenska som andraspråk Bild Svenska
Vi tränar läsförståelse genom att läsa texter och svara på frågor på tre nivåer (på, mellan och bortom raderna).

Innehåll

Innehåll

Syfte, centralt innehåll och kunskapskrav - se nedan.

 

Förmågor

Eleverna ska ges förutsättning att utveckla sin förmåga att:

- återberätta en text

- läsa och analysera olika texter

- resonera kring olika texters innehåll

- samtala kring egna erfarenheter kopplat till texters innehåll

 

Arbetssätt

Vi kommer att: 

- Läsa olika elevnära texter.

- Träna på att använda olika lässtrategier bl.a. med hjälp av läsfixarna

- Träna på att återberätta en text.

- Läsa en text och sedan svara på frågor om den på olika nivåer

  

Bedömning 

Vi kommer att bedöma din förmåga, dina kunskaper och ditt aktiva deltagande i

- att återberätta en enklare text

- att svara på frågor kring innehållet

- att samtala och resonera kring texters innehåll t.ex. vid ett boksamtal

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  SvA  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA   3
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  SvA   1