Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt samhälle

Skapad 2018-02-12 16:11 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Har du tänkt på varför det ser ut som det gör där du bor? Vem är det som tar bort snön på vägen då det snöat? Var tar soporna vägen? Vem beslutar om den nya vägen ska byggas och vem är det egentligen som betalar? Vem är det egentligen som betalar för det ni behöver i din familj och hur går det till?

Innehåll

 

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer hjälpas åt att med hjälp av bild och text bygga upp ett samhälle som berättar om vad som behövs för att livet ska fungera på ett bra sätt. Till detta kopplar vi olika yrken som finns i vårt samhälle och på vilket sätt vuxna betalar för dessa varor och tjänster i samhället.

T.ex. (verksamhet) sjukvård- (yrken) läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, barnmorskor... - (betalas genom) skatt och avgifter

Vi kommer att söka efter dessa uppgifter på nätet och övar då på hur man söker på internet samt hur man kan välja vilka sökträffar/sidor man ska läsa. Vi kommer prata om varför vissa sidor kommer högre upp i träfflistan.

Vi kommer besöka Pumphuset för att lära oss mer om vatten, avfall och hållbarhet.

Vi kommer titta på serien Välkommen till staden och jobb i staden från UR.

 

Mål för arbetsområdet:

Du ska kunna berätta om hur samhället fungerar där du bor.

Du ska kunna berätta om några yrke som finns där du bor.

Du ska kunna berätta om hur man kan betala på olika sätt.

Du ska ungefär veta vad vissa saker kostar.

 

Så här kommer arbete att bedömas

Utifrån bilden av samhället kommer du ges möjlighet att berätta om hur samhället fungerar, vilka yrken som finns där och hur man kan betala för varor och tjänster.

De fem förmågorna.

Det finns fem förmågor som genomsyrar läroplanen och alla lärares planering. Dessa förmågor är centrala så till vida att de ska genomsyra elevernas hela skolgång.

 • Analysförmåga, beskriva orsaker och konsekvenser, jämföra och förklara samband.
 • Kommunikativ förmåga, samtala, diskutera, framföra och bemöta argument och redogöra. Det övar vi på genom att arbeta två och två då vi skapar vårt samhälle.
 • Metakognitiv förmåga, tolka värdera, avgöra rimlighet, välja strategi, pröva och ompröva.
 • Procedurförmåga, söka, samla, granska information, avgöra källors användbarhet. Det övar vi på genom undervisning om sökteknik.
 • Begreppslig förmåga, förstå vad centrala begrepp betyder, använda och relatera begrepp. Viktiga begrepp: Yrke, samhälle, skatt, avfall, kommun

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: