Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utveckling och lärande VT18

Skapad 2018-02-12 18:05 i Stormhattens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Hos oss vill vi ge barnen möjlighet att utveckla sin identitet samt att känna tillit till sin egen förmåga. Det gör vi genom att den pedagogiska miljön är i ständig utveckling för att på bästa sätt möta barnens lärande, kunskaper och färdigheter. Vi vill ta tillvara barnens tankar, idéer och lösningar genom att ge dem lagom utmaningar i såväl inne- som utemiljön. Både miljön och materialet är tilltalande, föränderligt, utmanande, experimenterande och tillgängligt för barnet. Vi presenterar tydligt miljön för barnen både vid start och vid förändringar. Utifrån lokalerna och utemiljöns utformning har vi skapat en mångfald av temarum som ger en mängd olika roliga och meningsfulla lärsituationer för barnen. När rummen skapas utgår vi från att barnen ska stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling, i sin matematiska utveckling och i sitt intresse för naturvetenskap och teknik. De ska även få stöd och stimulans i sin motoriska utveckling och ges möjligheten att använda sig av olika estetiska uttrycksformer, hos oss kallar vi dessa områden helhet och allsidighet.

Innehåll

Nyckelord

Leka

Träna

Kan själv

Hjälpa

 

 

Planerade insatser

Tema vatten: Vi tänker arbeta i tre åldersblandade grupper med fokus på vatten. Vi lär och utforskar tillsammans med barnen och barnens intresse och nyfikenhet styr hur vi planerar och lägger upp vårt utforskande arbete framåt.

Krokodilen Bo: Vi kommer arbeta vidare med Bo som kommer på olika sätt vara delaktig i vårt tema. Barnen kommer fortsätta att ta med krokodilen över helgen hem och visa sin vardag hemma. På förskolan berättar barnet med hjälp av en vuxen vad de har gjort genom en anteckningsbok där helgen finns dokumenterad.

Välbefinnande: Vi tänker arbeta med barnens välbefinnande på olika sätt, såsom rörelse och avslappning samt skapa en trivsam psykisk miljö där vi värnar om varandra.

Teknik: Vi kommer synliggöra och arbeta med teknik i vardagen där vi utforskar detta kopplat till temat.

 

 

 

Valda målkriterier

 

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att…

 

 • Känna trygghet och våga vara med i aktiviteter
 • Vågar prova, utmana och utveckla sina fysiska förmågor
 • Finna sitt välbefinnande
 • Kommunicera nya begrepp kopplade till temats innehåll
 • Använda sig av tekniken de kommer i kontakt med i sin vardag

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: