Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål Albanska ( Shqip)

Skapad 2018-02-12 22:06 i Modersmålsenhet Karlshamn
Grundskola 1 – 3
Tema: Sagor I detta arbetsområde kommer eleverna att bekanta sig traditionella och moderna sagor i området som modersmålet talas och jämföra med svenska sagor. Vi skriver våra sagor med hjälp av kunskaper om sagans typiska struktur och kännetecken och med hjälp av digitala verktyg.

Innehåll

 

 

Tidsåtgång: v. 9-22  med fokus på grammatik t.ex. tempus och genre.

 

 

 

Målet

 • Målet med undervisningen är att utveckla sitt lässtrategier, tal och skriftspråket så att elever får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang.

 • Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

 • Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

 • Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden.

 

Förankring i kursplanens syfte

 1. formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 2. använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande

 3. anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 4. urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 5. läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

 6. reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

 

 

Förankring i centrala innehållet till årskurs 1-3               

Läsa och skriva  

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

 • Läsriktning och skrivtecknens form och ljud i jämförelse med svenska.

 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavning regle.

Tala, lyssna och samtala

 •  Muntligt berättande för olika mottagare.

 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

 •  Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas.

 • • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.

Kultur och samhälle

 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

Kunskapsmål

Eleverna utvecklar att tala, skriva och läsa genom att läsa olika sagor, återberätta muntligt.

 

Genomförande/arbetssätt

Att läraren läser högt sagor och eleverna återberättar.

Att skriva enkla meningar och ord om sagor

 

Bedömning:

Eleven ska kunna alfabetet

Kunna skriva enkla meningar och ord.

Kunna räkna och skriva 1-100

 

Åk 3 ska kunna skriva enkla och åldersanpassade texter om sagor

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: