Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik F-3

Skapad 2018-02-13 10:59 i Gullvivaskolan Grundskolor
Övergripande planering för musikundervisningen i klass 1-3
Grundskola 1 – 3 Musik
Musik är nått som finns i alla länder och vi kommer sjunga, dansa, leka och skapa musik. Vi kommer även träna på vad skillnaden av rytm och puls

Innehåll

Syfte

Arbetet är baserat på syftena i kursplanen:

Genom undervisningen i musik ska eleverna utveckla sin musikaliska erfarenhet.

Dina mål i musik

Musik är ett ämne där man kan mogna, vi kommer därför jobba med olika övningar samt svårare övningar.

Undervisning

Under lektionerna:

 • lär vi oss låtar på svenska och engelska.
 • pratar vi om sångernas innehåll, rytm och puls
 • sjunger vi visor och låtar på olika sätt och med olika stämningar och gör rörelser, samt imitation.
 • övar på tempo genom att spela på rytminstrument, klappa, röra oss, dansa och prata om det vi gör.
 • provar på instrument gitarr, keyboard, bas och olika rytminstrument.
 • lyssnar vi på olika typer av musik och diskuterar kring detta.
 • lär vi oss om noter och olika instrument.

Bedömning

Bedömningen i ämnet utgår ifrån de förmågor som ska utvecklas (sjunga, spela, skapa musik, analysera och samtala om musik) och dina kunskaper om de olika momenten och begreppen i det centrala innehållet.

Detta bedömer du och jag

 • Hur din förmåga att musicera utvecklas under terminen.
 • Dina kunskaper om de olika musikaliska moment och begrepp vi behandlat under terminen.

Matriser som kommer att användas:

 • Musik -förmågor F-3

Centralt innehåll

Innehållet i undervisningen utgår från det centrala innehållet i kursplanerna:

Musicerande och musikskapande

Musikens verktyg

Musikens sammanhang och funktioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3

Matriser

Mu
Bedömnings matris i musik Åk 1-3

Musicerande och musikskapande

>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Grundläggande kunskap i åk 3
Sång och spel i olika former
Eleven har deltagit vid gemensam sång, kanonsång och växelsång.
Eleven sjunger till viss del i gemensamma sånger, kanonsång och växelsång.
Eleven sjunger och är aktiv i gemensamma sånger, kanon och växelsång.
Ensemblespel
Eleven har deltagit vid ensemblespel med rytminstrument.
Eleven är till viss del aktiv i ensemblespel med rytminstrument.
Eleven är aktiv och deltar i ensemblespel med rytminstrument.
Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner
Eleven har deltagit vid imitation och improvisation med rörelser och rytmer.
Eleven kan till viss del imitera och improvisera med rörelser och rytmer.
Eleven kan improvisera och imitera med rörelser, rytmer och toner.
Enkla former av musikskapande, t ex med utgångspunkt i text och bild
Eleven har deltagit vid skapandet av enkla former av musik.
Eleven kan, med stöd av vuxen, skapa enkla former av musik.
Eleven kan själva eller i grupp skapa enkla former av musik.
Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser
Eleven har deltagit vid gestaltning av sånger och berättelser.
Eleven kan, med hjälp av vuxen, gestalta sånger och berättelser.
Eleven kan gestalta sånger och berättelser.

Musikens verktyg

>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Grundläggande kunskap i åk 3
Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik
Eleven har deltagit vid användandet av rösten till att sjunga med olika puls, tempo, tonhöjd, starkt och svagt.
Eleven kan med stöd av vuxen använda rösten till att sjunga med olika puls, tempo, tonhöjd, starkt och svagt och använder till viss del sin röst som instrument.
Eleven använder sin röst som instrument och varierar pulsen, tempot, tonhöjden, starkt eller svagt
Slagverk, stränginstrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik
Eleven har deltagit vid spel på slagverksinstrument.
Eleven kan med hjälp av vuxen spela slagverksinstrument.
Eleven kan spela rytm/ slagverksinstrument och har provat på sträng och tangent instrument.
Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
Eleven har deltagit vid användandet av rytm, klang, dynamik och tonhöjd för att musicera och komponera musik.
Eleven kan, med hjälp av vuxen, använda rytm, klang, dynamik och tonhöjd för att musicera och komponera musik.
Eleven kan själva eller i grupp använda rytm, klang, dynamik och tonhöjd för att musicera och komponera musik.
Musiksymboler, bilder och tecken
Eleven har sett några musiksymboler, bilder och tecken. (t.ex. repristecken, fjärdedelsnot)
Eleven kan, med hjälp av vuxen, tolka några musikbilder samt tyda vissa musiksymboler och tecken. (t.ex. repris och paustecken, hel, halv och fjärdedelsnot)
Eleven kan tolka flera olika musikbilder samt tyda flera olika musiksymboler och tecken. (t.ex. G-klav, repris- och paustecken, hel, halv och fjärdedelsnot)

Musikens sammanhang och funktioner

>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Grundläggande kunskap i åk 3
associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik
Eleven har deltagit i diskussioner om tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
Eleven kan med hjälp och stöd berätta om de associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
Eleven kan själv berätta om de associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument samt hur instrumenten låter och ser ut
Eleven har deltagit på lektioner om instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
Eleven kan namnge något instrument ur grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
Eleven kan beskriva hur instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument låter och ser ut.
musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition
Eleven har deltagit i sång från svenska och nordiska barnvisor som anknyter till årstider, högtider och traditioner.
Eleven kan sjunga svenska och nordiska barnvisor som anknyter till årstider, högtider.
Eleven kan sjunga flera sånger och vet till vilka årstider, högitder och traditioner de anknyter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: