Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2018-02-13 12:18 i Östergårdsskolan Halmstad
En planering om hållbar utveckling.
Grundskola 7 – 9 Geografi
Det finns bara en jord och planeten jordens resurser är inte obegränsade. Det finns bara en mängd vatten, mark, energi och mineraler. För att resurserna ska räcka idag och till alla kommande generationer måste vi hushålla med dem. Målet är att jordens resurser ska återanvändas eller återvinnas i ett evigt kretslopp –i framtiden ska det inte finnas några sopor alls! I framtiden måste också jordens resurser fördelas på ett rättvist sätt mellan olika länder. Vi ska sträva mot en hållbar utveckling, en utveckling där vi är varsamma med jordens resurser och där de fördelas rättvist mellan världens invånare.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med detta arbetsområde under vecka 9-13.

Mål: Att du ska kunna besvara den stora frågan som är Varför har världens länder så svårt att skapa en mer hållbar utveckling?

Hur och på vad kommer bedömningen att grundas på?

 • Bedömningsuppgift där du ska resonera och diskutera kring den stora frågan (se matris i planeringen).

Vilken hjälp kommer du att få?

 • Annas genomgångar

 • Olika modeller, analysmodellen och EPA-modellen

 • Läroböcker och häften (förhoppningsvis digitalt)

 • Filmer

Arbetsgång:

 • Presentation av arbetsområdet

 • Få information om begrepp inom arbetsområdet 

 • Övningsuppgift ”Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet" s.47

 • Film: En hållbar globalisering?

 • Övningsuppgift "Intressekonflikter om naturresurser". s. 49

 • Film: Framtidens statistik.

 • Övningsuppgift reflektera och resonera. Hur kan vi minska vårt ekologiska fotavtryck? s.54

 • Film "200 länder i 200 år på 2 minuter." 

 • Bedömningsuppgift där du ska resonera och diskutera kring gapminder.

 

 

Uppgifter

 • Boken

 • Tisdag den 13 mars

 • Bedömningsuppgift Gapminder

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Hållbar utveckling

Rubrik 1

Vilka förmågor ska du utveckla och jag bedöma?
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysförmågan
Du har grundläggande kunskaper om orsaker till klimatförändringar samt konsekvenser av dessa för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Du har goda kunskaper om orsaker till klimatförändringar samt konsekvenser av dessa för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Du har mycket goda kunskaper om orsaker till klimatförändringar samt konsekvenser av dessa för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Kommunikationsförmågan
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hållbar utveckling och ge förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och ge förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och ge förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Begreppsförmågan
Du visar att du förstår och kan använda mindre än hälften av arbetsområdets begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda cirka hälften av arbetsområdets begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda fler än hälften av arbetsområdets begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: