👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svensk grammatik

Skapad 2018-02-13 14:33 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Svensk grammatik
Grundskola 7 – 9 Svenska
Grammatik är språkets regler och de byggstenar som språket är uppbyggt av. Man skulle kunna jämföra det med snickarens verktygslåda. Man kan komma ganska långt med bara en hammare och en skruvmejsel, men ofta behöver man fler verktyg. Så är det med språket också - för att bli bättre på att formulera sig i tal och skrift behöver man tillgång till många olika verktyg.

Innehåll

När du läst detta område ska du kunna:

 

 • förstå hur språket är uppbyggt, t ex i ordklasser
 • kunna förbättra dina texter genom att inte göra samma fel om och om igen samt få mer flyt i språket genom att binda ihop meningar på ett bättre sätt.
 • kunna prata om språkanvändning i både dina egna och andras texter, se förbättringsmöjligheter och ge respons på ett mer utvecklat sätt än att något enbart är "bra".
 • kunna se likheter och skillnader när du t ex lär dig ett nytt språk.

Så här kommer du att undervisas:

Vi kommer arbeta med:

Jag kommer att gå igenom baskunskaperna samt tillhandahålla övningar som du arbetar med ensam eller tillsammans med en kompis. 

Ordklasserna är: substantiv, adjektiv, verb, adverb, pronomen, konjunktioner, subjunktioner, prepositioner, räkneord och interjektioner.

Satsdelarna vi går igenom är: subjekt, predikat, direkt objekt/ackusativobjekt, indirekt objekt/dativobjekt, predikatsfyllnad, adverbial, huvudsats, bisats, attribut och agent.

Bedömning

 • Din förmåga att tillämpa de grammatiska reglerna i teori och praktik, dvs både i övningsexemplen, men i synnerhet också i dina egna texter
 • Din förmåga att diskutera, samtala och analysera språkanvändning och ge kamratrespons

 

Grammatikfilmer på SLI.se

Använarnamn: veronika.lundgren@soderhamn.se

Lösen: Pontus.95

 

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=U102581-03 - Verb

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=U102581-04 - Substantiv ( Bestämd och obestämd form)

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=U102581-05 - Verb i Futurum

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=U102581-06 - Adverb

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=U102581-09 - Prepositioner

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=U103795-01 - Subjekt och predikat

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=U103795-03 - Satslära

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=U103795-05 - Tempus

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=U103795-07 - Personliga pronomen

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=U103795-08 - Särskrivning

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=U103795-09 - Imperativ

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=U102581-01 - Substantiv

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=U102581-08 - Pronomen

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=U102581-02 - Adjektiv

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=U102581-07 - Verb i preteritum

 

Webb sidor att träna grammatik på:

https://webbapp.liber.se/grammatik-i-flera-nivaer/#/

https://www.digitalasparet.se/hot/indexg.htm

 

 

Uppgifter

 • Läs och korrigera

 • Styckeindelning och skiljetecken

 • Särskrivning

 • Rättstavning

 • Särskrivning

 • Stavning och dess regler

 • Stavning och regler

 • Rak och omvänd ordföljd

 • Grammatik genom studi.se

 • Grammatik genom studi.se

 • Träna Svenska språket II

 • Dubbelteckning

 • Stavning

 • Dubbelteckning

 • J-ljud

 • J-ljud

 • J-ljud

 • J-ljud

 • Dubbelteckning

 • Extra - stavning

 • Extra - stavning 2

 • Dubbelteckning

 • Dubbelteckning

 • Dubbelteckning

 • J-ljud

 • K-ljud

 • Ng-ljud

 • N-ljud

 • Sj-ljud

 • Tj-ljud

 • Å-ljud

 • Ä-ljud

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9