Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matchad av Ally Condie

Skapad 2018-02-13 14:39 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Vecka 18-23 ska vi läsa boken Matchad av Ally Condie. Vi utvecklar såväl läsförmågan, läsförståelsen samt övar på diskussioner och reflektioner.

Innehåll

Läsplan

Vecka 19 till sidan 99

Vecka 20 till sidan 179

Vecka 21 till sidan 278

Vecka 22 till sidan 350

Vecka 23 Slutuppgift

 

 

Vi kommer under läsningen att lyfta diskussionsfrågor och du kommer även att få reflektera kring handlingen individuellt. 

I slutuppgiften, så kommer du dels att få frågor kring handlingen för att få visa på din förståelse av boken, dels få utveckla din förmåga att lyfta resonemang från det specifika (en händelse i boken) till ett mer allmänt resonemang. 

 

I det centrala innehållet för svenska står det:

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Sv  C 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: