Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Fantasy - 2018

Skapad 2018-02-13 14:50 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 7 Svenska

Du får lära dig om genren fantasy och känna till dess ingredienser. Du kommer att skriva en fantasyberättelse och illustrera den.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Arbetsgång

 • Inventering av vad du redan kan, vad är fantasy?
 • Lyssna till föreläsning, ta anteckningar
 • Se film och leta efter typiska drag för genren
 • Läsa texter tillsammans i gruppen.
 • Gör en disposition (planera din berättelse på valfritt sätt t.ex. med en mindmap).
 • Rita en karta över din värld.
 • Diskutera din plan med en kompis, ta till dig kompisens återkoppling.
 • Skriv din berättelse på dator.

 

Mål med kursen

 • Träna på att skriva med genrens typiska drag.
 • Träna på att illustrera egen text.

 • Träna på att skriva och bearbeta din text.

 • Granska, bedöma och diskutera texter.
 • Lära om genren fantasy.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv

Matriser

Sv
Fantasy - skrivuppgift

Matris för skrivuppgift. Skriv max två A4-sidor, punkt 12. Inlämningsdatum:__________________
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Innehållet stämmer överens med uppgiften, (d.v.s. följer fantasygenren).
Innehållet framgår tydligt. .
Innehållet är tydligt.
Innehåll
Du beskriver enkelt, begripligt och läsaren kan förstå dina tankar.
Du beskriver mer varierat, hämtar fler exempel för att belysa dina tankar.
Du beskriver varierat och utvecklat. Läsaren har lätt att förstå din synvinkel eftersom du presenterar den med tydliga exempel.
Språk
Du använder enkla ord, beskrivningar och försöker göra egna formuleringar.
Du gör utvecklade beskrivningar och egna formuleringar.
Du gör välutvecklade beskrivningar och egna formuleringar
Språk
Du visar viss variation i ditt ordval.
Du visar variation i ditt ordval och använder specifika, abstrakta, skriftspråkliga ord och mindre vardagliga ord.
Du visar stor variation i ditt ordval och använder med säkerhet specifika, abstrakta, skriftspråkliga ord och mindre vardagliga ord.
Stavning/talspråk
Du blandar ibland skriftspråk/ talspråk samt gör vissa stavfel.
Viss osäkerhet när det gäller stavning kan förekomma om du använder svårare ord.
Säkert och korrekt skriftspråk och stavning.
Meningsbyggnad
Du skriver med enkla, korta, men väl fungerande meningar.
Du försöker skriva längre meningar och variera meningsbyggnaden.
Meningsbyggnaden är varierad och säker.
Styckemarkering
Du blandar olika markeringar för nytt stycke; hybridstycke, blankdrag och indrag, utan att man som läsare förstår systemet.
Du markerar nytt stycke med blankrad.
Du markerar nytt stycke med blankrad.
Användning av tecken
Du använder punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken på ett lämpligt sätt, så att läsningen av texten underlättas. Du använder oftast liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt.
Du använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast på ett lämpligt sätt. Du använder liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt.
Du använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken på ett lämpligt och kreativt sätt. Du använder liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: