👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2018-02-13 15:17 i Vessigebroskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 5 Geografi Biologi Kemi
Vad är hållbar utveckling? Vad innebär försurning och övergödning? Hur påverkas naturen av oss människor och hur nyttjar vi jorden resurser? Vad händer om man gräver ner en banan eller ett plastföremål under jorden? Vad kan man köpa som är närproducerat i Vessigebro, hur kan man gynna närproducenter? Vart kommer maten/kläder från och hur långt fraktas dem?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet: 

- diskutera och använda dig av olika begrepp, tex hållbar utveckling, allemansrätten, växthuseffekten, ekosystemtjänster, övergödning, försurning.

- hur ser djur- och växtlivet ut i Ätran 

- pröva, ompröva och reflektera kring laborationer/undersökningar

- ta till dig nya kunskaper inom området hållbar utveckling.och att förstå hur vårt sätt att leva påverkar jorden 

 

Bedömning - vad och hur

Detta kommer vi att bedöma:

- hur du använder nya begrepp

- hur du reflekterar kring och analyserar dina resultat i experiment och undersökningar och kan komma med utvecklingsföeslag. 

- ditt resultat på testet

 

På detta sätt kommer vi att bedöma:

- genom att lyssna när du diskuterar med kamrater

- ta del av dina arbeten

- hur du löser uppgifter

- ett skriftligt test om hållbar utveckling

Undervisning och arbetsformer

Klassen har diskuterat (med hjälp av den kollaborativa strategin EPA) och kommit fram till hur de vill arbeta för att nå målen:

 

- vattendag med olika föreläsare

-lyssna och läsa faktatexter och tidningsartiklar.

Experiment

Laborativt utomhus

Arbeta med en kamrat

NO-frågor

Träna begreppen med kuvert

EPA

Papper med fyra rutor, begrepp

Film

Kahoot

Poängpromenad

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  A 6