Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våren 2018 Vi fortsätter att arbeta med NATUREN? Vad kan vi hitta i naturen som vi kan använda oss av??

Skapad 2018-02-13 19:55 i Ängsbergets förskola Orust kommun
Titel på temat/projekt
Förskola
På PRÄSTKRAGEN vill vi att barnen ska få "UPPLEVA" Naturen och dess värde. Vad kan vi ta tillvara på och använda oss av i naturen? Vi vill också lära barnen hur man ska uppträda i naturen och hur vi ska visa HÄNSYN till ALLT levande i vår natur.

Innehåll

 

 

Vi har sett att barnen gärna lagar mat ute och plockar ihop allt de hittar och leker med naturmaterialet. Barnen älskar att vara ute.

Vi vill därför ge barnen möjlighet att komma ut i vår närmiljö och därmed ge barnen positiva upplevelser av vad naturen kan ge oss av glädje, frihet, lukt och smak!  

Vi tycker det skulle vara lärorikt för dem att ta del av kunskap om att laga mat från naturen. Vi vill också lära barnen "Allemansrätten" och upplevelsen av att "må BRA i naturen.

 

BARNS INFLYTANDE.

 

Vi jobbar med att hjälpa barnen att förverkliga sitt eget intresse genom att lyssna och möta upp barnen där de är.

Vi har sett att barnen gärna lagar mat ute och plockar ihop allt de hittar och leker med naturmaterialet. Barnen älskar att var ute.

Barnen har gjort en egen planering om vad de vill lära sig om naturen. Se bild!

Låna böcker om vår Natur. Tillsammans med barnen bestämde vi att skapa en skog inomhus för att möta upp barnens lek och intresse.

Vi är tillsammans medforskare och med hjälp av varandras kunskaper och nyfikenhet ska vi lära OSS mera om NATUREN.

Under en utevistelse i Skogen, kommer vi att se HUR skogen ser ut. Efter denna reflektion kommer

barnen att få bestämma hur skogen i lekhallen ska se ut.

Vi fortsätter att arbeta utifrån barnens planering.

Vi pedagoger är öppna för barnens spontana frågeställningar.

 

 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

 

Lpfö98 Rev. 2016

 

 

UTVECKLING OCH LÄRANDE.

 

Vi arbetar med det lustfyllda lärandet där intresse, GLÄDJE och spontanitet råder blandat med medvetet planerade aktiviteter (se BARNS INFLYTANDE)

Vi möter upp barnen i deras frågeställningar och uppmuntrar dem till fortsatt lärande.

Prästkragens intressetavla - här samlar barnen sina egna alster och fakta som vi tillsammans har utforskat om. Därefter hamnar intressanta kunskaper i vår kunskapspärm där barnen när de vill kan ta fram.

Vid spontana frågor från barnen googlar vi genast, tillsammans med barnen, fram svaret. Vi tar tillvara på barnens egen kompetens. De blir/ är varandras förebilder i kunskaper.

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

Lpfö98 Rev. 2016

 

 

TEMA NATUREN

 

Utifrån barnens egen planering, se bild ovanför, tänker vi arbeta med följande:

Vi kommer vara ute i naturen  i "Storskogen" varje tisdag  fm. under vårterminen. 

Vi ska använda oss av skogens material och följa årstiderna för skapa. Under tisdag em. kommer vi att "skapa" utifrån temat.

Vi kommer att smaka, lukta och känna på naturen. Vara här och nu! Vi ska ta upp Allemansrätten på ett lekfullt sätt, drama. Vi ska använda oss av naturens råvaror och tillverka t ex te, nyponsoppa, äpplemos, paj mm

Under vinter/vår kommer vi att" ta in skogen" till vår avdelning. Här kan leken fortsätta.

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Lpfö98 Rev. 2016

 

 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Lpfö98 Rev. 2016

 

 

 HJÄRTESTUND

Alla barnen ska känna sig trygga och glada och känna att de har roligt på Prästkragen. Det är många namn, relationer och rutiner som ska landa i oss. Vi kommer att få två nya barn och byte av personal. Vi ska lära oss turtagning, veta hur man kommer in i leken, säga fina saker tillvarandra och göra varandra glada. Vi fortsätter att tränar vi på att säga/fråga " Får jag ta den här? Är den här ledig? Kan jag få den efter dig? Förlåt! Det var inte meningen. Hur gick det? Får jag vara med och leka? mm. Ett sätt att vara en BRA kamrat - Hjärtestund!

När enklare konflikter uppstår använder vi oss av våra " Spontana Hjärte stunder" där vi i stunden LYSSNAR och KÄNNER in vad som hänt och hittar en Lösning. Vi kan också arbeta medvetet med en positiv förhållningsätt till varandra vi en samling "Hjärtestund"

Att vi som pedagoger ska vara närvarande och ”HÄRVARANDE” och att det finns pedagoger som är på plats i situationen. Vi tror på barnens kompetens och vi ger varandra Tillit och förtroende.

 

 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

 

Lpfö98 Rev. 2016

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

 

Lpfö98 Rev. 2016

 

SPRÅK OCH MATEMATIK

 

Vi fortsätter att arbeta medvetet med språket och matematik i vardagen. I vårt Natur TEMA kommer vi att laga till råvaror från naturen och då använder vi oss av olika mätmetoder. I skogen kommer vi att plocka material jämföra, mäta, räkna och designa olika ting och samtalar och reflekterar om tid (årstider) om Naturen och Allemansrätten.

Vi kommer att följa vår EK på gården genom de olika årstiderna.

Vi använder oss dagligen av rim och ramsor, sånger och sagor/ berättelser och fakta om Naturen.

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

 

Lpfö98 Rev. 2016

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

 

Lpfö98 Rev. 2016

 

 DOKUMENTATION

 

”Barnens planering”

Kunskapspärm

Barnens Lär logg (bilder, reflektioner)

BARNENS ”HOPKOKSBOK"

Teckningar och skapande.

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: