👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 18 åk 7 Hi Människans första historia och civilisationer Asv

Skapad 2018-02-13 20:42 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Historia
Varför ska man läsa historia? Vilka är människans förfäder?Hur levde de första människorna?

Innehåll

 

 

 

 Mål för elev

 

Du ska kunna

 • redogöra för olika typer av källor och resonera om forskare får fram och använder historisk kunskap,
 • förklara varför människan blir bofast och  ”uppfinner”  jordbruk, skrift, metaller, hjul och matematik,
 • använda historiska begrepp när du redogör för människans utveckling.Genomförande

Vi börjar med att läsa om ämnet och tar reda på svar på frågorna: Varför ska man läsa historia? Hur vet man vad som hänt? Vem arbetar med historia?

Därefter studerar vi hur de första människorna levde och hur människans livsföring förändrades genom införande av jordbruk. Ni fördjupar er i en av mänsklighetens första stora ”uppfinningarna”, som ni redovisar för kamraterna. Under lektionerna resonerar vi olika typer av källor samt om likheter och skillnader mellan civilisationer. I stället för ett avslutande förhör av vi mindre förhör varje vecka och redovisning av gruppuppgifter.

 

 

Bedömning

Bedömning avser din förmåga att:

 

- resonera om orsaker till människans förändrade livsföring,
- att använda historiska begrepp och källkritik.

 

Innehåll

- Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700
- Hur historia används och historiska begrepp

 

 

Kursplanemål

- använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
- kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Forna civilisationer Vt 18

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper och begrepp är…
om historiska förhållanden, skeenden och gestalter
 • Hi  E 9
Dina kunskaper om historiska förhållanden är… och du kan förklara de viktigaste begreppen. … grundläggande
Dina kunskaper om historiska förhållanden är… och du kan använda och förklara centrala begrepp på ett som visar att du förstår dem. … goda
Dina kunskaper om historiska förhållanden är… och du använder och förklarar centrala begrepp i olika sammanhang på ett korrekt sätt. … mycket goda
Samband som är…
gällande samhällsförändringar, levnadsvillkor och handlingar
Du för enkla resonemang om orsaker /följder som är underbyggda av fakta. … enkla och till viss del underbyggda
Du för resonemang om orsaker/följder som är underbyggda av fakta och redovisar dem i flera led. … utvecklade och relativt väl under-byggda
Du för resonemang om orsaker/följder som är väl underbyggda av fakta och redovisar dem i flera led och med flera historiska exempel. … utvecklade och väl underbyggda
Värdera
resonemang om hur historia kan användas
Enkla
Utvecklade
Välutvecklade