Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stenen Barns inflytande 2017/2018

Skapad 2018-02-14 08:29 i Ladugårdsmarkens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi arbetar kontinuerligt med att barnen ska få göra aktiva val kring sin vardag på förskolan. Det sker både i styrda aktiviteter och under den fria leken. Genom att vara medforskande vuxna ger vi förutsättningar för att barnen ska bli självständiga och uppmuntrar dem till att hjälpa varandra i olika situationer. Genom att barnen får vara delaktiga och ta ansvar ser de också att med rättigheter följer även skyldigheter. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer där de synliggörs att majoritetsbeslut gäller. Vi arbetar också kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt eller indirekt, ska ha inflytande över vilka lärmiljöer och vilket material som ska finnas i respektive miljö.

Innehåll

Läroplansmål

Förskolan ska sträva efter att varje barn

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära

utvecklar sin skapandeförmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek,  bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

.

Planerade insatser

Vara närvarande(vara här och nu) pedagoger och ta tillvara på barnens intressen.

Utforma miljön så att barnen lättare kan göra aktiva val i vardagen utifrån deras intressen.

Förväntade effekter (syfte och kännetecken) 

Ge de möjligheter att uttrycka sig med olika språk, spinna vidare på deras intresse för att gå på djupet och ge de ökat reellt inflytande

 

Metodval

Dokumentation i form av reflektionsunderlag videofilm, reflektionsprotokoll, bilder, text, ljud.

Skapa reflektionsstunder med barnen bla digitalt

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: