👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gråbos historia, ht 2019, v 35-43

Skapad 2018-02-14 12:52 i Lekstorpsskolan Lerum
Vi ska arbeta med hemortens historia. Vi tittar på platser, byggnader, yrken och verksamheter i närområdet.
Grundskola 1 – 2 Svenska SO (år 1-3)
Gråbos historia

Innehåll

Vad ska du lära dig?

 • Vad är ett samhälle?
 • Hur ser vårt närområde (Gråbo) ut? 
 • Att kunna ge exempel på några viktiga händelser för livet i Gråbo.
 • Att kunna göra enkla jämförelser mellan livet förr och nu.
 • Att kunna ge exempel på olika yrken som fanns förr i tiden och nu?

Hur arbetar vi? 

 • Uppstart genom diskussion kring vad ett samhälle är. 
 • Vi går Gråborundan som finns i samhället
 • Film och bildvisning med bilder från förr.
 • Studiebesök från hembygdsföreningen.
 • Vi jämför dåtid och nutid genom samtal, film och studiebesök.
 • Vi diskuterar vilka yrken som fanns förr och nu.

Bedömningssituationer

 • Gemensamma samtal
 • Uppstart med VÖL-diagram (vad vet vi? Vad önskar vi få veta? vad har vi lärt oss?)
 • VENN-diagram med nu och då

Viktiga ord och begrepp

 •  Samhälle
 • Yrke
 • Nutid och dåtid
 • Historia
 • Framtid
 • Närområde

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1