Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi

Skapad 2018-02-14 13:37 i Snöstorpsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 5 Teknik Fysik
Vad är energi? Kan det ta slut? Vart kommer all energi ifrån? Är det energi som får en ficklampa att lysa?

Innehåll

Våra mål

Du ska utveckla din förmåga att:

- beskriva och ge exempel på energiformer och energiprincipen (begreppsförmågan) Fy

- beskriva och ge exempel på energikällor (fördelar och nackdelar) och energianvändning (begreppsförmågan/analysförmåga) Fy

- beskriva och ge exempel på tekniska lösningar i vardagen och hur de fungerar (begreppsförmåga/procedurförmåga) Te

- samtala och diskutera frågor om energi och teknik samt fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö (analysförmåga) Fy/Te

- göra dokumentationer av arbete av elektriska kretsar med skiss (procedurförmåga) Te

- föra resonemang om elektriska kretsar (kommunikativ förmåga) Fy

 

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

 • Titta på film
 • Genomgångar
 • Arbeta i grupper
 • Göra olika kopplingar

Bedömning

Du visar att du utvecklat din förmåga genom att:  

 

Godtagbara kunskaper

- beskriva och ge exempel på energiformer och energiprincipen - Fy

- beskriva och ge exempel på energikällor (fördelar och nackdelar på minst en energikälla) och energianvändning - Fy

- beskriva och ge exempel på tekniska lösningar i vardagen och hur de fungerar - Te

- samtala och diskutera frågor om energi och teknik samt nämna någon fördel och nackdel för individ, samhälle och miljö - Fy/Te

- göra dokumentationer av arbete av elektriska kretsar med skiss på ett fungerande sätt - Te

- föra resonemang om elektriska kretsar - Fy

 

Mer än godtagbara kunskaper

- beskriva, ge exempel och se samband på energiformer och energiprincipen - Fy

- beskriva och ge exempel på energikällor (fördelar och nackdelar på minst tre energikällor) och energianvändning - Fy

- beskriva och ge exempel på tekniska lösningar i vardagen och hur de fungerar - Te

- samtala och diskutera frågor om energi och teknik samt nämna flera fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö - Fy/Te

- göra dokumentationer av arbete av elektriska kretsar med skiss på ett tydligt sätt - Te

- föra resonemang om elektriska kretsar - Fy

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6

Matriser

Fy Tk
Energi

Godtagbara
Mer än godtagbara
Energiformer och energiprincipen (Fy)
Kan beskriva och ge exempel på energiformer och energiprincipen
kan beskriva och ge exempel och se samband på energiformer och energiprincipen
Energikällor och energianvändning (Fy)
Kan beskriva och ge exempel på energikällor (fördelar och nackdelar på minst en energikälla) och energianvändning
Kan beskriva och ge exempel på energikällor (fördelar och nackdelar på minst tre energikällor) och energianvändning
Tekniska lösningar (Te)
Kan beskriva och ge exempel på tekniska lösningar i vardagen och hur de fungerar
Samtala och diskutera om energi och teknik (Fy/Te)
Kan samtala och diskutera frågor om energi och teknik samt nämna någon fördel och nackdel för individ, samhälle och miljö
Kan samtala och diskutera frågor om energi och teknik samt nämna flera fördel och nackdel för individ, samhälle och miljö
Dokumentation (Te)
Kan göra dokumentationer av arbete av elektriska kretsar med skiss på ett fungerande sätt
Kan göra dokumentationer av arbete av elektriska kretsar med skiss på ett tydligt sätt
Elektriska kretsar (Fy)
Kan föra resonemang om elektriska kretsar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: