Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra och mönster

Skapad 2018-02-14 14:34 i Förslövs skola F-9 Båstad
Planeringen tar upp Pytagoras sats och rymdgeometri
Grundskola 6 – 9 Matematik
Vår vardag är fylld av mönster, åttor är 1 år äldre än sjuor, varje vecka innehåller 7 dagar och så vidare. När vi ser ett mönster kan vi beskriva det med siffror i ett "matematiskt uttryck". För att det ska vara lättare att beräkna dessa uttryck lär vi oss att förenkla dessa. Sista steget är att lösa ekvationen så att vi kan förstår frågan som vi vet svaret på.

Innehåll

 

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Genom att hitta mönster i vår omgivning märker vi att saker hänger ihop. Förstå att förstå dessa samanhang skriver vi "matematiska uttryck" som formulera problem. Vi manipulerar uttrycken för att skapa och förenkla "ekvationer" (likheter) som vi slutligen löser. 

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:


Vi kommer att bedöma alla förmågorna dvs din problemlösning, begrepp, metoder, resonemang och kommunikation.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

1) Vi kommer titta på förhållanden i talföljder, priser, mönster m.m. för att hitta uttryck som beskriver förhållandet på matematiskt vis.

2) Vi ska lära oss att förenkla dessa uttryck och göra dem så lättförstådda som möjligt

3) Med hjälp av likheter (ekvationer) ska vi kunna hitta rätt värde på obekanta variabler. 

Begrepp - som vi kommer att diskutera


Numeriskta och algebraiskta uttryck, prioriteringsregler, variabel, mönster, talföljd, ekvation, likhet och obekant.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: