👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2 Personlighetspsykologi

Skapad 2018-02-14 15:14 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Psykologi
Ofta pratar vi om ordet personlighet. Vi människor beskriver varandra och ger varandra egenskaper. Människor vi möter beskrivs ibland som glada eller ledsna, utåtriktade eller inåtriktade. Vad baserar vi detta på? Vad är personlighet för dig och vad betyder ordet? Hur ser vi på personer som inte är lika oss och hur skapar vi förståelse för detta.

Innehåll

Äntligen ett personlighetstest, gå in på sidan https://www.16personalities.com/sv för att göra testet och se hur du skulle beskrivas utifrån frågorna. OBS testet tar ca 12 minuter att göra. 

Ni ska genomföra ett personlighetspsykologiskt experiment för att undersöka samband och/eller skillnader mellan olika människor. Hur bör vi tänka när vi märker att människor är olika. 

Exempel på Experiment som går att använda

När ni bestämt er måste jag godkänna det ni valt. 

Planering:

Lektion 1: Historian bakom teorierna
-3: Uppstart och genomgång av teorier, Vad är personlighet? Ted Talk Susan Cain. Marshmallow test.

Lektion 4-5: Planering av experiment och genomförande

Lektion 6: Redovisning av arbetet i form av Powerpoint presentation

 

Genomförande:

 1. Läs in er på teorin, använd läroboken och leta er sedan utåt genom att använda internet eller populärvetenskapliga artiklar. 
 2. Börja med att skissa en hypotes innan ni gör experimentet - Vad är det ni vill undersöka? Vad är det ni vill testa? Tror ni att ni kommer att se en skillnad eller ett samband mellan era försökspersoner?
 3. Planera ert experiment. vilka personer? Gör ni ett urval? Behöver ni ett material för experimentet? Test? 
 4. Var och när kommer experimentet att utföras? Använd gärna en lektionen till att genomföra experimentet.
 5. Beskriv planera experimentet, vad gör ni steg för steg.
 6. Hur mäter ni det ni undersöker, 
 7. Fundera kring etiska aspekter.
 8. Fundera kring felkällor
 9. Behöver ni använda en pilotstudie?

Tänk på språket, använd ett objektivt språk med så lite värderingar som möjligt. Mer mot formellt språk och därför ingen vardaglig samtalston.

 

Examination:

 • Redovisa inför klassen med hjälp av powerpoint,
 • Lämna in en vetenskaplig rapport ca 2 sidor. Här hittar ni rapportmallen: ---> Rapportmall
 • Lite hjälp att analysera: Fallstudie analys
 • Elevhjälp: Elevhjälp Pdf

Extra listeningSwitched at birth bara för att det är en bra podcast!

Uppgifter

 • Inlämning Personlighetspsykologi PDF-fil 13/4

Matriser

Psk
Psykologi 2a - PSKPSY02a

F
E
C
A
Personlighets- Utvecklingspsykologi
Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av personlighetspsykologins och utvecklingspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Eleven redogör utförligt för delar av personlighetspsykologins och utvecklingspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av personlighetspsykologins och utvecklingspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Samband till erfarenheter
I samband med det för eleven enkla resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.
I samband med det för eleven välgrundade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.
I samband med det för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.
Deadline
Eleven möter inte deadline
Eleven möter deadline