Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri och vinklar

Skapad 2018-02-15 08:51 i Norrtullskolan åk F-6 Söderhamn
Grundskola 6 Matematik
Vi ska arbeta med geometri och vinklar. Lära oss hur man räknar ut omkrets, area och volym av olika geometriska figurer genom att arbeta i matteboken, arbeta praktiskt och genom diskussioner.

Innehåll

Vi kommer att arbeta i Matteborgen 6A med Geometri och delar av uppgifter från Favoritmatematik 6A. När du arbetat klart med detta kapitel ska du kunna:

 • Mäta och räkna ut omkretsen av olika geometriska figurer.
 • Räkna ut arean av rektanglar, kvadrater, trianglar och cirklar.
 • Använda de vanligaste enheterna för area: cm2, dm2, m2.
 • Räkna ut volym och förstå och använda enheten för volym cm3, dm3, m3.
 • Förstå och använda begrepp såsom: Geometri, Månghörning, Vinkel, Vinkelsumma, Rektangel, Parallellogram, Romb, Rät vinkel, Trubbig vinkel, Spetsig vinkel, Gradskiva, Vinkelben, Vinkelbåge, Omkrets, Area, Kvadrat, Bas, Höjd, Pi, Diameter, Radie, liksidig, likbent, parallellogram.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bedömning av omkrets, area,vinklar, begrepp inom geometri

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Längd
Att hantera enheter
 • Ma  4-6
Du kan mäta i centimeter och meter och omvandla dem emellan.
Du kan mäta sträckor i millimeter, centimeter, decimeter och meter och omvandla dem emellan. Du omvandlar till lämplig enhet i sina svar.
Du kan mäta och sträckor i millimeter, centimeter, meter, decimeter och omvandla dem emellan. Du kan omvandla meter, kilometer och mil dem emellan.
Omkrets
Att använda lämplig metod för att beräkna omkrets.
 • Ma  4-6
Du kan beräkna omkrets på en enkel figur genom att addera alla sidor.
Du kan beräkna omkrets på olika sorters figurer genom att mäta och addera eller multiplicera dess sidor.
Du kan beräkna omkrets på olika soters figurer genom att alltid välja effektivast metod (addition eller multiplikation) för din uträkning.
Area
Att använda lämplig metod för att beräkna area.
 • Ma  4-6
Du kan räkna arean på en enkel figur på cm-rutat papper (genom att räkna antalet rutor).
Du kan räkna ut arean på en figur (t.ex. kvadrat, rektangel) genom multiplikation.
Du kan räkna ut arean på en sammansatt figur genom att använda lämplig metod.
Enheter
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du använder endast vid ett fåtal tillfällen enheter vid mätningar. Du använder fel enheter. (svarar kanske i meter istället för kvadratmeter)
Du använder oftast enheter men omvandlar inte till den mest lämpliga (skriver kanske 1200 cm istället för 12 m, eller 40000 cm2 istället för 4 m2)
Du använder enheter rätt och omvandlar till den mest lämpliga enheten.
Vinklar
Du ska veta att en rät vinkel är 90°, att en spetsig är mindre och att en trubbig är större. Du ska kunna mäta och rita vinklar med gradskiva
 • Ma  4-6
Du vet att en rät vinkel är 90°, att en spetsig är mindre och att en trubbig är större. Du är osäker när du ska mäta och rita vinklar med gradskiva. Tänk på att vara noggrann när du ritar och mäter vinklar.
Du vet att en rät vinkel är 90°, att en spetsig är mindre och att en trubbig är större. Du är relativt säker på att mäta och rita vinklar med gradskiva.
Du ska veta att en rät vinkel är 90°, att en spetsig är mindre och att en trubbig är större. Du är mycket säker på att använda gradskiva.
Vinklar
Du ska veta att ett halvt varv är 180° och ett helt varv är 360° samt veta och kunna använda vinkelsumman i en triangel
Du är osäker på hur många grader ett helt och ett halvt varv är. Tänk på att vara noggrann när du ritar och mäter vinklar.
Du vet hur många grader ett halvt och ett helt varv är samt vet och kan använda vinkelsumman i en triangel.
Du vet hur många grader ett halvt och ett helt varv är samt vet och kan använda vinkelsumman i en triangel och andra geometriska figurer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: