Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stubben Utveckling och lärande 2018t

Skapad 2018-02-15 10:16 i Ladugårdsmarkens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi bedriver en verksamhet som utgår från att alla barn ska ges möjlighet till stimulans, motivation och utmaningar på förskolan. Den ska sätta barnet i fokus som en kompetent individ som vill utvecklas i förskolans alla varierande miljöer. Verksamheten ska bygga på en kvalitativ syn på kunskap och förmedla möjligheter till ett utforskande, nyfiket och lustfyllt lärande.

Innehåll

Läroplansmål

* varje barn ska utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära

* varje barn ska utveckla sin skapande förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

Planerade insatser

Vi ska erbjuda nya material och nya aktiviteter.

Förväntade effekter (syfte och kännetecken) 

När vi kan se att barnen visar glädje och engagemang i de nya aktiviteterna, de nya materialen och de nya uttrycksformerna. 

Metodval

Med observationer och dokumentationer. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: