Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri 5A kapitel 2 Matteborgen

Skapad 2018-02-15 11:06 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Grundskola 5 Matematik
I det här kapitlet ska vi arbeta med area, längd och skala.

Innehåll

Ämnesmål

När du är klar med det här kapitlet ska du kunna:

 • räkna ut en rektangels area
 • använda enheterna cm2 och m2 för area
 • använda enheterna meter, kilometer och mil
 • förstå och använda skala

Undervisning

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar då vi samtalar om ord och begrepp och tillsammans räknar exempeluppgifter
 • arbeta med praktiska övningar
 • arbeta med par- och gruppuppgifter
 • räkna övningsuppgifterna i Matte Borgen 5A, enskilt och ibland parvis
 • lösa problem tillsammans i klassen
 • https://www.youtube.com/watch?v=c5xamYA-Kko

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • föreslå lösningar och lösa problem
 • välja mellan olika strategier och räknesätt
 • kunna se rimligheten
 • samtala, diskutera, motivera och presentera
 • använda matematiska begrepp

Vi kommer även att titta på bedömningsmatrisen.

Du visar vad du kan genom:

 • att vara aktiv och delta vid genomgångar och diskussioner 
 • skriftligt arbete
 • diagnoser 
 • "exit-ticket"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Geometri 5A

-------->
-------->
-------->
Geometri
räkna ut en rektangels area
Du kan på ett ganska bra sätt räkna ut en rektangels area.
Du kan på ett bra sätt räkna ut en rektangels area.
Du kan på ett mycket bra sätt räkna ut en rektangels area.
Geometri
använda enheterna cm2 och m2 för area
Du kan på ett ganska bra sätt använda enheterna cm2 och m2 för area.
Du kan på ett bra sätt använda enheterna cm2 och m2 för area.
Du kan på ett mycket bra sätt använda enheterna cm2 och m2 för area.
Geometri
använda enheterna meter, kilometer och mil
Du kan på ett ganska bra sätt använda enheterna meter, kilometer och mil.
Du kan på ett bra sätt använda enheterna meter, kilometer och mil.
Du kan på ett mycket bra sätt använda enheterna meter, kilometer och mil.
Geometri
förstå och använda skala
Du kan på ett ganska bra sätt förstå och använda skala.
Du kan på ett bra sätt förstå och använda skala.
Du kan på ett mycket bra sätt förstå och använda skala.
Ansvar
ta ett personligt ansvar för dina studier och för din arbetsmiljö
Du kan på ett ganska bra sätt ta ett personligt ansvar för dina studier och för din arbetsmiljö.
Du kan på ett bra sätt ta ett personligt ansvar för dina studier och för din arbetsmiljö.
Du kan på ett mycket bra sätt ta ett personligt ansvar för dina studier och för din arbetsmiljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: