👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Redskapsgymnastik åk 6

Skapad 2018-02-15 11:32 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Vi kommer under några veckor att arbeta med redskapsgymnastik. Ni kommer under lektionerna att få möjlighet att prova på varierande övningar på bom, plint, bock, matta och i ringar.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Under läsåret ska vi jobba med redskapsgymnastik som ett sätt att utveckla rörelseförmågan. Vi arbetar med olika redskap under en period av läsåret. För att du ska utvecklas så mycket som möjligt kräver det här arbetet att du tar stort eget ansvar för din egen utveckling.

Innehåll

Mål för elev

Du ska utveckla din grovmotoriska förmåga med hjälp av olika övningar inom redskapsgymnastiken.

Eleven utför redskapsövningarna med balans, kroppskontroll och rätt kraftinsats.

Eleven arbetar effektivt under lektionerna och planerar sitt arbete utifrån de moment som du kan/behöver utveckla.

Innehåll

Olika övningar inom redskapsgymnastiken på matta, bom, ringar och plint.

 

Genomförande

Du kommer att träna på följande,

 

kullerbytta fram och baklänges från sittande ställning och stående ställning på matta

handstående mot vägg och fristående på matta

hjulning på matta

fram och bakåtkullerbytta i ringar. stuphängand samt knivfällning i ringar

grenhopp och sidhopp på plint och bock. upphopp till huksittande samt kullerbytta på plint

balansövningar på bom ex 180 graders och 360 graders vändning. olika övningar på ett ben ex framåtlutad och bakåtlutad. från ståendes till sittandes på bommen och upp igen utan att ta hjälp av händerna.

 

 

 

 

 

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper genom att dela dina filmer med mig på classroom.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Bedömningen gäller redskapsgymnastik-Plint, matta, balans, ringar .

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Motorisk utveckling
Din förmåga att omsätta övning i motorisk utveckling. Plint
Du visar grundläggande motorisk förmåga och utveckling i arbetsområdet genom att kunna utföra några relativt enkla grovmotoriska grundformer i några olika redskap.
Du visar relativt god motorisk förmåga och utveckling i arbetsområdet genom att kunna utföra många grovmotoriska grundformer i flera olika redskap.
Du visar mycket god motorisk förmåga och utveckling i arbetsområdet genom att kunna utföra ett stort antal varierande och relativt avancerade grovmotoriska grundformer i många olika redskap.
Koordination och anpassning
Din förmåga att anpassa dina rörelser till olika omständigheter - kvalitéten på övningarna. Plint
Du visar i olika övningar grundläggande förmåga att anpassa dina rörelser tekniskt och styrkemässigt.
Du visar i olika övningar relativt god förmåga att anpassa dina rörelser tekniskt och styrkemässigt.
Du visar i olika övningar mycket god förmåga att anpassa dina rörelser tekniskt och styrkemässigt.
Motorisk utveckling
Din förmåga att omsätta övning i motorisk utveckling. Matta
Du visar grundläggande motorisk förmåga och utveckling i arbetsområdet genom att kunna utföra några relativt enkla grovmotoriska grundformer i några olika redskap.
Du visar relativt god motorisk förmåga och utveckling i arbetsområdet genom att kunna utföra många grovmotoriska grundformer i flera olika redskap.
Du visar mycket god motorisk förmåga och utveckling i arbetsområdet genom att kunna utföra ett stort antal varierande och relativt avancerade grovmotoriska grundformer i många olika redskap.
Koordination och anpassning
Din förmåga att anpassa dina rörelser till olika omständigheter - kvalitéten på övningarna. Matta
Du visar i olika övningar grundläggande förmåga att anpassa dina rörelser tekniskt och styrkemässigt.
Du visar i olika övningar relativt god förmåga att anpassa dina rörelser tekniskt och styrkemässigt.
Du visar i olika övningar mycket god förmåga att anpassa dina rörelser tekniskt och styrkemässigt.
Motorisk utveckling
Din förmåga att omsätta övning i motorisk utveckling. Balans
Du visar grundläggande motorisk förmåga och utveckling i arbetsområdet genom att kunna utföra några relativt enkla grovmotoriska grundformer i några olika redskap.
Du visar relativt god motorisk förmåga och utveckling i arbetsområdet genom att kunna utföra många grovmotoriska grundformer i flera olika redskap.
Du visar mycket god motorisk förmåga och utveckling i arbetsområdet genom att kunna utföra ett stort antal varierande och relativt avancerade grovmotoriska grundformer i många olika redskap.
Koordination och anpassning
Din förmåga att anpassa dina rörelser till olika omständigheter - kvalitéten på övningarna. Balans
Du visar i olika övningar grundläggande förmåga att anpassa dina rörelser tekniskt och styrkemässigt.
Du visar i olika övningar relativt god förmåga att anpassa dina rörelser tekniskt och styrkemässigt.
Du visar i olika övningar mycket god förmåga att anpassa dina rörelser tekniskt och styrkemässigt.
Motorisk utveckling
Din förmåga att omsätta övning i motorisk utveckling. Ringar
Du visar grundläggande motorisk förmåga och utveckling i arbetsområdet genom att kunna utföra några relativt enkla grovmotoriska grundformer i några olika redskap.
Du visar relativt god motorisk förmåga och utveckling i arbetsområdet genom att kunna utföra många grovmotoriska grundformer i flera olika redskap.
Du visar mycket god motorisk förmåga och utveckling i arbetsområdet genom att kunna utföra ett stort antal varierande och relativt avancerade grovmotoriska grundformer i många olika redskap.
Koordination och anpassning
Din förmåga att anpassa dina rörelser till olika omständigheter - kvalitéten på övningarna. Ringar
Du visar i olika övningar grundläggande förmåga att anpassa dina rörelser tekniskt och styrkemässigt.
Du visar i olika övningar relativt god förmåga att anpassa dina rörelser tekniskt och styrkemässigt.
Du visar i olika övningar mycket god förmåga att anpassa dina rörelser tekniskt och styrkemässigt.
Motorisk utveckling
Din förmåga att omsätta övning i motorisk utveckling. Räck
Du visar grundläggande motorisk förmåga och utveckling i arbetsområdet genom att kunna utföra några relativt enkla grovmotoriska grundformer i några olika redskap.
Du visar relativt god motorisk förmåga och utveckling i arbetsområdet genom att kunna utföra många grovmotoriska grundformer i flera olika redskap.
Koordination och anpassning
Din förmåga att anpassa dina rörelser till olika omständigheter - kvalitéten på övningarna. Räck
Du visar i olika övningar grundläggande förmåga att anpassa dina rörelser tekniskt och styrkemässigt.
Du visar i olika övningar relativt god förmåga att anpassa dina rörelser tekniskt och styrkemässigt.