Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi

Skapad 2018-02-15 13:58 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 4 – 6 Fysik Kemi
Energi kan aldrig förstöras eller skapas på nytt, den kan bara omvandlas.

Innehåll

Beskrivning:

Vi kommer att lära oss om :

 • Olika former av energi
 • Hur energi kan omvandlas, men aldrig försvinna
 • Hur energi flyttar sig mellan föremål som har olika temperatur
 • Isolering
 • Icke förnybara och förnybara bränslen och hur de påverkar klimatet och vår miljö
 • Växthuseffekten

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, läsa texter ur olika läroböcker, diskutera innehållet samt se på film.

 

Konkreta mål:

 • att i diskussioner använda de begrepp du lärt dig
 • beskriva och ge exempel på olika energikällor
 • förklara vad som menas med isolering
 • veta skillnaden mellan förnybara och icke förnybara energikällor.
 • berätta om växthuseffekten

 

Språklig fokus:

 • Delta i diskussioner
 • Använda dig av begreppen du lärt dig
 • Berätta om någon energikälla

 

Viktiga ord:

energi, energiprincipen, omvandlas, isolering, förnybar energi, icke förnybar energi, fossila bränslen, växthuseffekten

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6

Matriser

Fy Ke
Matris

Underlag för bedömning saknas
Elevens kunskaper
bedöms vara till viss del godtagbara
Elevens kunskaper
bedöms vara mycket begränsade
Elevens kunskaper
bedöms vara till övervägande del godtagbara
Elevens kunskaper
bedöms vara godtagbara
Elevens kunskaper
bedöms vara goda
Elevens kunskaper
bedöms vara mycket goda
Aspekt 1
Du ska kunna använda begreppen i diskussioner om energi.
 • Fy  E 6
 • Ke  E 6
Ny aspekt
Du ska kunna beskriva och ge exempel på energikällor.
 • Fy  E 6
Ny aspekt
Du ska delta i samtal och diskussioner som handlar om energi.
 • Fy  E 6
 • Ke  E 6
Ny aspekt
Du ska kunna förklara vad som menas med isolering.
 • Fy  E 6
Ny aspekt
Du ska i stora drag kunna redogöra för skillnaden mellan förnybar och icke förnybar energi.
 • Fy  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: