Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Linden Utveckling och lärande 2018

Skapad 2018-02-16 10:12 i Annegårdens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi bedriver en verksamhet som utgår från att alla barn ska ges möjlighet till stimulans, motivation och utmaningar på förskolan. Den ska sätta barnet i fokus som en kompetent individ som vill utvecklas i förskolans alla varierande miljöer. Verksamheten ska bygga på en kvalitativ syn på kunskap och förmedla möjligheter till ett utforskande, nyfiket och lustfyllt lärande.

Innehåll

Läroplansmål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. 

Planerade insatser

 Vi fortsätter att arbeta utifrån "solägget" med olika uttrycksätt, metoder och material.

Förväntade effekter (syfte och kännetecken) 

Att barnen ska kunna uttrycka sig många olika sätt, med hjälp av hundra språk.

Metodval

Genom att dokumentera genom film och reflektion. Att använda oss utav reflektionsprotokoll.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: