Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Möten med matematik

Skapad 2018-02-16 12:57 i Diamanten Dibber Sverige AB
VAD ska vi göra, VARFÖR ska vi göra det och HUR ska vi göra det.
Förskola
Vi på Hallonet arbetar utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16. Vid olika undervisningstillfällen får barnen möjlighet att undersöka, erfara och lära i lustfyllda sammanhang kring olika områden inom matematik.

Innehåll

BAKGRUND

På Hallonet leker/pratar/utforskar vi ständigt matematik i barnets vardag både inomhus och ute i naturen. I den dagliga dialogen med barnen är vi aktiva med att använda oss av matematiska begrepp, räkna tillsammans och uppmärksamma barnen om matematiken i vardagen. Det handlar bland annat om måltidssituationer, på- och avklädnad samt i den fria leken.  Vi övar prepositioner som över/under, på/i, stor/liten, lätt/tung, lite/mycket, kort/lång, framför/mitten/bakom, upp/ner mm. På samlingarna sker detta bland annat genom sång, rim, ramsor och talspråk. Vi räknar vilka barn som är närvarandre och vilka som är frånvarande, detta gör vi genom att använda oss barnens namnkort.

Räkne-Reza är en av våra sju lärvänner. Han presenterades på samlingen redan förra terminen. Därefter Räkne-Reza dyker upp vid behov eller finns med vid olika aktiviteter. Barnen på Hallonet tillsammans med lärvännen Räkne-Reza ska få verktyg till att undersöka och utforska matematik i olika aktiviteter.

 

SYFTE

Syftet är att uppmärksamma och synliggöra matematiken i vår vardag för barnen på förskolan och i vår närmiljö. Att barnen ska bekanta sig med olika matematiska begrepp, såsom siffror, antal, ordningstal, lägesord, geometriska former och mönster.

Under arbetet ska barnen ges möjlighet att utveckla sin förmåga att iaktta, samtala och reflektera både enskilt och i grupp och utmanas i sitt sociala samspel. Vi vill att vårt arbete tillsammans ska genomsyras av barnens intresse, nyfikenhet och upptäckarglädje.

METOD - GENOMFÖRANDE

Barnen visar intresse för matematik i vår vardag på olika sätt. Dels genom att de i leken räknar och uppmärksammar siffror i vår pedagogiska miljö och att de använder sig i talet av matematiska begrepp. Detta är något vi vill arbeta vidare med och kommer utgå ifrån i kommande undervisningsplaneringar.

Siffror och tal kommer vi i inledningen att koppla samman med föregående fokusområde genom att räkna bokstäver i barnens namn för att få ett meningsfullt sammanhang.

I detta fokusområde kommer vi arbeta med:

-  Siffror och antal t.ex 1-10 (Feb-Mars)

- Geometriska former och färg t.ex triangel, kvadrat, cirkel, rektangel samt färgerna Grön, blå, vit, brun, gul, rosa, röd och svart.  (Mars-Apr)
- Matematiska begrepp såsom lägesord t.ex på, under, i, framför och bakom (Apr-Maj)
- Hitta matematiken i  årstiderna (höst, vinter, vår och sommar) (feb-maj)

- Använda matematik i skapande aktiviteter (Feb-Maj)
- Programmering med bluebot (Feb-Maj)

 

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar lärandet genom fotografering, filminspelning, samtal och observationer. Bilder och text lägger vi ut på Unikum på bloggen och på barnens resp. loggar. Vi kommer att sätta upp dokumentation kring matematiken på våra avdelningar för att synliggöra vårt arbete så att barn, vårdnadshavare och pedagoger kan reflektera över lärandet och utvecklingen tillsammans och på så sätt ha möjlighet att ha inflytande i vår verksamhet.

Detta ligger som grund till vårt systematiska kvalitetsarbete som vi arbetar med läsårsvis och som utvärderas två ggr om året för att driva verksamhetsutveckling.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: