👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

pedagogisk planering arabiskaVT18 V17-22

Skapad 2018-02-16 13:08 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas. Planeringens rubrik ska se ut så här: Arbetsområde, språk, termin Ex Läsa faktatexter,
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Målet med undervisningen är att du - utvecklar din förmåga att läsa, förstå och analysera fakta texter så att du kan sedan berätta skriftlig med egna ord på arabiska. - använder arabiska som ett medel för din språkutveckling och ditt lärande, - anpassar språket efter olika syften, mottagare och sammanhang - utvecklar färdigheten att uttrycka dig skriftligt på arabiska.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa och skriva och tala.

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

 

Konkretiserade mål för eleven.

 •      Samtala och diskutera innehållet i en grupp och skriva korta sammanfattningar
 •      Att arbeta med Läsförståelse - förförståelse, frågor gällande texten
 •      Att skriva egen berättelse genom att följa språkliga regler, struktur, innehåll och variation.
 •      Att läsa olika faktatexter: egen läsning och högläsning, att bekanta sig med texters struktur och språkbruk

Undervisning och arbetsmetoder.

 • Vi kommer att arbeta i små grupper med olika texter ( att förstå och tolka texter).
 • Vi kommer att se filmer och diskutera innehållet.
 • Träna på att skriva enkla meningar, enkla korta texter och läsa högt.

Eleven har uppnått målen när...

 

 

 •    Att använda lämpligt ordförråd.
 •    Att förstå och tolka arabiska texter samt att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 •     Din förmåga att använda grammatiska regler, stavningsregler, ordföljd och interpunktion. 
 •     Att producera egna texter.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6