👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Black History Month

Skapad 2018-02-16 13:14 i Västerholm Grundskolor
Black History Month
Grundskola 7 Engelska
American history, slavery and Black History Month

Under slutet av februari månad ( och eventuellt ca 2-3 veckor in på mars) kommer vi att repetera om USAs historia. Vi pratar om vilka som var först med att kolonisera USA, varför man gjorde det och var man bosatte sig. Fokus kommer att ligga på Christopher Columbus.

Vi går också in på slaveriet. Vi kommer att prata om hur slaveriet uppstod och avskaffandet av slaveriet.

Förhoppningsvis lyckas vi beta av Amerikansk historia och slaveriet på 2 lektioner och kan därefter lägga fokus på Black History Month. Black History Month ingår i den obligatoriska läroplanen i USA och vi ska prata om varför det är så. Vi kommer även att prata om kända Afro-Amerikanska personer som har satt sina spår i historien.

Innehåll

Så här ska vi arbeta

 • Läsning av olika texter

 • Titta på dokumentär och film

 • Utveckla den muntliga förmågan genom diskussioner, muntliga uppgifter & samtal

Bedömning

För att du ska nå målen i detta arbetsområde ska du: hänga med på lektionerna, vara delaktig i diskussionerna och både muntligt samt skriftligt kunna visa vad du har lärt dig. I slutet av arbetsområdet så får ni skriva om en personlighet eller en händelse som har med Black History Month att göra.

Information om uppgiften hittar du här. 

Efter avslutat arbetsmoment ska du kunna

 • Tala/läsa: Visa att du förstått innehållet i en text genom att svara på frågor, återberätta och översätta. Du ska också kunna dela med dig av dina egna erfarenheter, tankar och åsikter kring det lästa.
 • Lyssna/skriva: Visa att du förstår muntliga och skriftliga instruktioner genom att genomföra uppgifter, delta i diskussioner etc.
 • Skriva: Skriva en faktatext om en känd person.
 • Tala: Muntlig redovisning om en kändis.

Detta kommer att bedömas i form av samtal, diskussioner, muntliga redovisningar, skriftliga uppgifter och mindre glosförhör. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6

Matriser

En
BLACK HISTORY MONTH MATRIS

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskrav för betyget E - C- A i slutet av årskurs 9.
 • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
Har arbetat med
E
C
A
Lyssna
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Läsa
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för läsning.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
Tala
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Skriva
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer begripligt och relativt sammanhängande.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Levnadssätt/Omvärldskunskap
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.