Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tankar om biologi

Skapad 2018-02-18 08:57 i Hindås skola Härryda
Grundskola 4 – 6 Biologi
Biologi är läran om allt som lever. Vad är då utmärkande för det som lever? Vad är det som bygger upp allt levande? Vad är en art? Detta är frågor vi kommer att besvara i detta arbetsområde!

Innehåll

1. Syfte

Du ska få lära dig om grunderna för biologin och vilka krav på miljön en levande varelse ställer, så att du kan delta i samhällsdebatten om hur vi exploaterar/ vårdar vår jord. Du kommer också att få en insikt i hur den biologiska vetenskapen växt fram och lär känna några kända biologer som fått stor betydelse på biologin än idag.

 

 

2. Detta bedömer vi:

Kunskaper du visar under lektionerna, muntligt och praktiskt, skriftligt prov.

Se matris nedan:

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Biologi åk 4

Behöver öva mer
I nivå
Över nivå
Du kan använda dig av olika biologiska begrepp.
Du har förståelse varför det är viktigt att kunna sortera växter och djur.
Förmågan att föra diskussionen framåt.
Du för till viss del diskussionerna framåt
Du för diskussionerna framåt
Du för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Förmågan att hitta information.
Förmåga att beskriva historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet.
Förmågan att förklara levande/ icke levande samt ge exempel.
Förmågan att förklara fossil samt ge exempel på utdöda djur,
Du kan förklara om olika arter kan föröka sig med varandra samt vad resultatet blir för deras ungar.

Behöver öva mer
I nivå
Över nivå
Du kan förklara hur naturen kan berätta livets historia
Förmågan att dokumentera undersökningar med text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: