Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 2 - åk 2 v.9 ....

Skapad 2018-02-18 12:31 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola 2 Matematik

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i mötet med matematiska mönster, former och samband.

Innehåll

Det här ska du lära dig

 • diskutera och resonera om hur du tänker när du löser matematiska problem tillsammans med dina kamrater i gruppen
 • förstå och använda dig av matematiska begrepp i de arbetsområden vi arbetar med tex multiplicera, faktor och produkt
 • förstå räknesättet multiplikation och kunna lösa rutinuppgifter och räknehändelser med detta räknesätt
 • kunna 2:ans, 5:ans och 10:ans tabell utantill
 • kunna hela analoga klockan
 • kunna använda dig av tiotalsövergång som räknestrategi, både i huvudräkning och skriftligt
 • kunna stora tabellen
 • förstå och använda positionssystemet ental, tiotal, hundratal och tusental
 • kunna upptäcka och följa mönster
 • förstå begreppet symmetri och kan rita ut symmetrilinjer
 • kan mäta och räkna omkrets
 • kan räkna enkla ekvationer

Så här arbetar vi

 • Vi löser matteproblem tillsammans i grupp och berättar för varandra hur vi tänker och räknar.
 • Vi pratar om och resonerar kring matematiska begrepp.
 • Vi har gemensamma genomgångar om det innehåll som arbetas med där vi kan ställa frågor och resonera matematik tillsammans.
 • Vi arbetar i par eller grupp med tex spel och laborativa aktiviteter.
 • Vi arbetar enskilt med stenciler.
 •  

Bedömningssituationer

Du visar vad du kan genom att…

 • berätta hur du tänker när du löser matteproblem. Du kan använda ord, bildspråk och symbolspråk.
 • använda matematiska begrepp när vi pratar och resonerar om matematik tillsammans.
 • delta i spel och gemensamma laborativa aktiviteter och därigenom visa dina kunskaper.
 • göra skriftliga och muntliga uppgifter enskilt.
 • stämma av matrisen i Unikum tillsammans med din lärare.

Viktiga begrepp

bildspråk 

symbolspråk

multiplikation

faktor

produkt

multiplicera

kommutativa lagen

tiokamrater

tiotalsövergång

stora tabellen

timme

minut

sekund

symmetrilinje

omkrets

ekvation

räknestrategi

tiotalsövergång

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: