👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik: Kapitel 5 - Geometri (v. 9-16)

Skapad 2018-02-18 12:39 i Fårboskolan Oskarshamn
Grundskola 4 – 6 Matematik
När eleverna har arbetat klar med detta kapitel ska de: - kunna mäta och jämföra längder - förstå skillnaden mellan en spetsig, en trubbig och en rät vinkel - känna igen och kunna beskriva vanliga geometriska figurer - kunna beräkna omkretsen av månghörningar - kunna beräkna arean av kvadrater och rektanglar

Innehåll

Kursplan i ämnet

Se syfte.

Arbetssätt och undervisning

Vi arbetar och löser olika uppgifter under lektionstid, har genomgångar och får träna olika metoder genom att skriva i och räkna i boken samt på tavlan.

Visa vad du lärt dig

Prov.

Tidsram

v. 9-16

Bedömning

Se aktuell arbetsmatris. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik: Kapitel 5 - Geometri (v. 9-13)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lösa problem med strategier & metoder
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett (...) sätt genom att välja och använda strategier och metoder med (...) till problemets karaktär.
i huvudsak fungerande, viss anpassning
relativt väl fungerande, förhållandevis god anpassning
välfungerande, god anpassning
Använda matematiska begrepp
Eleven har (...) kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i (...) sammanhang på ett (...) fungerande sätt.
 • Ma  E 6
grundläggande, välkända, i huvudsak
goda kunskaper, bekanta, relativt väl
mycket goda, nya, väl
Växla uttrycksform & resonera om begreppens relation
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra (...) resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
enkla
utvecklade
välutvecklade
Välja och använda matematiska metoder
Eleven kan välja och använda(...) matematiska metoder med (...) till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom algebra, geometri samt samband och förändring med (...) resultat.
 • Ma  E 6
i huvudsak fungerande, viss anpassning, tillfredsställande
ändamålsenliga, relativt god anpassning, gott
ändamålsenliga och effektiva, god anpassning, mycket gott